middle-banner

Filmsättning

Film är basen i biografens verksamhet och vår ambition är att erbjuda en filmsättning som får er bio att blomstra, givet det utbud som finns att tillgå. Den filmsättning vi gör sker i samråd med er och vi fungerar som mäklare mellan er och alla filmdistributörer.

Vi är à jour med aktuellt filmutbud genom regelbunden kontakt med distributörerna och återkommande förhandsvisningar. Vi ger förhandstips och rekommendationer på filmer som vi tror ha någon form av potential. Ambitionen är att hitta rätt film till rätt publik, men även finna filmer till nya publik- och målgrupper. Detta gör vi i nära dialog mer er utifrån de förutsättningar som varje biografägare har. Vi erbjuder även statistikanalys och ger er möjlighet att jämföra er med andra biografer.