middle-banner

Vår filmsättningsservice

I vår filmsättning ingår en sättningsservice som biografer anslutna till Våra Gårdar får ta del av. Det här ingår som ansluten biograf hos oss:

 1. Ett avtal upprättas mellan biografen och Våra Gårdar
 2. Egen filmsättare
 3. STIM-avgiften ingår
 4. Alla visningar som är slutna (fast pris) ingår i avgiften
 5. Vårt nyhetsbrev BioInfo
 6. Fri deltagande på våra årliga Filmdagar (max 2-4 personer per biograf, kan variera år från år)
 7. Fri deltagande på vår årliga seminariehelg Film & Kulturdagar (max 2 personer per biograf, kan också variera i antal år för år)
 8. Rabatterat pris på biografutbildningarna
 9. Tillgång till vår biografkonsulent
 10. Möjlighet till skolbiobokning
 11. Representant vid Filmavtalsförhandlingar
 12. Ledamot i Riksföreningen Biograferna samt i Filmbranschens samarbetskommitté
 13. Vi arbetar aktivt med att bevaka biograffrågor som fraktavtal, biografstöd som biotian, p-kopior mm
 14. Möjlighet att ta del av föreståndarmöten/biografträffar där vi tar upp aktuella frågor och tillfälle för erfarenhetsutbyte
 15. Stöd och hjälp vid ansökningar till Svenska Filminstitutet vid biografstöd såsom lokalt publikarbete och teknikstöd
 16. Möjlighet att ta del av digitala sändningar
 17. Möjlighet att söka stöd för bio kontrast, dagbio och studiecirklar
 18. Ta del av den gemensamma utvecklingsfonden
 19. Ta del av studiematerial som vi tagit fram för biografutveckling
 20. Rådgivning vid ombyggnationer (endast medlemmar i Våra Gårdar)
 21. Deposition av konst i era lokaler (endast medlemmar i Våra Gårdar)

 

 

VILL DU BLI MEDLEM HOS OSS:

Lili Parsipour, Biografkonsulent/Filmsättare 
08-672 61 57, 0733-72 63 57
lili.parsipour@varagardar.se

Lars Gillegård, Biografkonsulent/Filmsättare 
08-672 61 56, 0733-72 63 56
lars.gillegard@varagardar.se