middle-banner

Vägar till utveckling

Fyra koncept som vi tror har framtiden för sig är under utveckling, där ni biografer i kedjan kan bli delaktiga och en resurs, utifrån nyfikenhet, intresse och lokala förutsättningar. Dessa koncept erbjud­s er var för sig utan särskilt tågordning. Tillsammans kan dom komplettera och kugga i varandra, i en tågordning som är anpassat till era möjligheter. Det kan bli ett kraftfullt verktyg för en bra lokal förankring och ge stor trovärdighet i ert utvecklingsarbete.

Vägra sluta utvecklas!