middle-banner

Digitalt Biomöte

Två digitala biomöten har genomförts under hösten. Det senaste var 29 november för ett 25 tal deltagare från 18 biografer i Våra Gårdar kedja.

Temat på senaste mötet var Utveckla bion genom en festival och vi kan stoltsera med att de finns en lång tradition att genomföra festivaler på biografer i kedjan. Tännäs Filmfestival startade 1990 och Filmfestival på Dal, som idag omfattar sju biografer, startade 1993. Båda har kört kontinuerligt sedan dess. Festivalen i Kilafors har kört vartannat år sedan 2013 och festivalen i Mörbylånga sedan 2017. Samtliga dessa fick tillfälle att presenteras sig under mötet. Det är mäktigt. Men det finns flera biografer som kör/har kört festivaler i olika former. En siffer­redovisning slår fast att festivaler på mindre biografer kan ha en stor betydelse för mindre biografers totala verksamhet vad gäller t.ex. publikrespons och filmutbud.

Här hittar ni länken till det inspelade mötet som kommer finnas tillgängligt på hemsidan under en kortare period.

Del 1

Del 2