middle-banner

Konstdeposition

Se till att er samlingslokal får konst och blir en spännande mötesplats! Alla som är medlemmar hos Våra Gårdar har möjlighet att låna konst som köpts in av oss ända sedan 1977. 

Konsten som vi köper ska deponeras i våra medlemmars samlingslokaler. Alla som är medlemmar i Våra Gårdar har rätt att få depositioner av konst. Våra Gårdar äger konsten och står för försäkringen samt betalar fraktkostnaderna. Konsten måste lämnas tillbaka till Våra Gårdar om föreningen upphör eller om huset säljs.

Föreningen förbinder sig endast till:

-Att ha konstverken utställda i föreningens lokaler och akta dem väl
-Att återlämna konstverken till Våra Gårdar vid anfordran
-Att omedelbart underrätta Våra Gårdar i händelse av stöld eller skada och sända erhållen skadeersättning till Våra Gårdar samt
-Att omedelbart underrätta Våra Gårdar om vår förening riskerar utmätning så Våra Gårdar kan skydda sin rätt till konstverken.

 

Ansök om konst – Ladda ner blanketten här

Depositionsbrev

 

Vill du låna konst kontakta

Anton Hjärtmyr, Konst/Kulturkonsulent
08 672 61 55, anton.hjartmyr@varagardar.se

 

Publicerad 2013-11-13

Upp