middle-banner

Tillgänglighet

– en självklarhet i lokalen
Det är viktigt att lokalen är tillgänglig för allmänheten. Det är inte roligt att som fastighetsstyrelse få höra att hyresgäster väljer en annan lokal eftersom deras deltagare inte kan gå i trappan. Lokaler inom Våra Gårdar har varit mycket duktiga på att tillgängliggöra lokalen genom att bygga toalett, installera hiss och förse entrén med en ramp. Men tillgänglighet handlar om så mycket mer och öppnar upp för fler åtgärder att söka bidrag för. 

Krav för att få bidrag
Många bidragsgivare har som krav att lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad för att ens kunna skicka in en ansökan. Kravet är befogat då grundinställningen måste vara att en allmän samlingslokal är tillgänglig för vem som helst. Boverket, Allmänna Arvsfonden och Kulturrådet är exempel på bidragsgivare som ställer krav att sökande föreningar har tillgängliga lokaler.

Enkelt avhjälpta hinder
Plan- och bygglagen ställer krav på fastighetsägare som har en lokal dit allmänheten har tillträde. De hinder som ska åtgärdas sammanfattas under ”Enkelt avhjälpta hinder” och gäller befintliga byggnader. Kategorier som omfattas är:

  • Mindre nivåskillnader, tunga dörrar
  • Kontrastmarkeringar
  • Varningsmarkeringar
  • Skyltning
  • Belysning
  • Balansstöd (ledstänger)
  • Ljudmiljö
  • Fast inredning

 

Ladda ner pdf:en och läs mer om enkelt avhjälpt i lokaler

Inventera er lokal
Tillgänglighetsåtgärder är roligt och angeläget, så börja med att inventera de publika ytorna i er lokal, alltså ytor där allmänheter rör sig. Oftast är det salar, kök, toaletter, kapprum och korridorytor som leder till dessa rum. Ett bra hjälpmedel är Boverkets checklista för publika lokaler. Den täcker in vad som ingår i enkelt avhjälpta hinder och är bygd kring ställningstaganden inom respektive kategori – samtliga åtgärdsförslag går att söka bidrag för. 

Våra Gårdars byggnadsingenjör Simon Svensson kan hjälpa er föreningen med tillgänglighetsarbetet.

 

VILL DU VETA MER:

Lars Sundh, bygghandläggare
070-334 59 77
sundh@varagardar.se