middle-banner

Kulturbidrag

Vår vision är att det ska finnas levande kulturhus i hela Sverige. Våra Gårdar beviljar kulturbidrag och gör det möjligt för medlemmar i hela landet att satsa på olika kulturaktiviteter.

Ändamålet med Våra Gårdars kulturbidrag är:
att ge ökade möjligheter till olika offentliga kulturaktiviteter i våra samlingslokaler, att ge människor i första hand på lands- och glesbygd möjligheter och tillgång till god konst- och kultur samt att väcka intresset för nykterhetsrörelsens lokaler.

Bidragsvillkor:
Bidrag lämnas till Våra Gårdar-distrikt, eller till enskild förening som är medlem i riksorganisationen Våra Gårdar.
Bidrag lämnas endast till rena kulturaktiviteter (sång, musik, föreläsningar, teater, underhållning m.m.).
Inför arrangemang, som beviljats bidrag, skall NBV kontaktas gällande kultursamarbete, innan arrangemanget genomförs. 
Arrangemangen skall vara öppna och tillgängliga för allmänheten samt äga rum i lokal tillhörande Våra Gårdar-medlem.
Medel beviljas ej retroaktivt. 
Beviljade medel skall användas samma verksamhetsår det erhållits.
Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Redogörelse:
Redogörelse för kulturbidragets användning skall göras inom två månader efter genomförandet, (dock senast december månad samma år efter arrangemangets genomförande).
OBS! Blanketten för redovisning sitter ihop med ansökningsblanketten.

LADDA NER ANSÖKAN HÄR

 

MER INFORMATION KONTAKTA:

Anton Hjärtmyr
0733 72 63 55
anton.hjartmyr@varagardar.se