middle-banner

EXPO:scenkonst

2022 kommer EXPO:SCENKONST att äga rum fysiskt 26-27 februari, på Gummifabriken i Värnamo. Utbudet kommer att visas digitalt, i biosalonger.  Produktionerna som presenteras skall rikta sig mot en offentlig vuxen publik, eller familj/unga vuxna. EXPO:SCENKONST är inte en utbudsdag för skolproduktioner. 

EXPO:SCENKONST är en utbudsdag/mässa för professionell scenkonst. Under EXPO:SCENKONST presenteras turnerande offentlig scenkonst från fria producenter, länsteatrar och Riksteatern. Publiken/deltagarna består främst av ideella riksteaterföreningar men även kommunala tjänstepersoner, bygdegårdsföreningar och andra arrangörer av professionell scenkonst.

EXPO:SCENKONST arrangeras av Riksteatern Blekinge, Riksteatern Halland, Riksteatern Jönköpings län, Riksteatern Kalmar län, Riksteatern Kronoberg, Riksteatern Skåne och Riksteatern Väst.

Som medlem hos Våra Gårdar betalar du endast 50% på ev. boende och deltagaravgift. Vi rekommenderar föreningar och medlemmar att delta på utbudsdagar för scenkonst som anordnas varje år.


Utropstecken

Läs även

EXPO:SCENKONST