middle-banner

Att söka medel

Tänk om det fanns någonstans där man kunde söka pengar för att göra det vi vill i föreningen. Goda Nyheter, det gör det!

Missa inte, bidrag att söka. Nedan följer ett antal stiftelser som ni kan titta på för att söka medel både för verksamhet och lokaler.

Om det föreningen vill göra är något som ökar möjligheterna till helnykter livsstil http://www.ansvarforframtiden.se/projekt.

Om föreningen äger eller hyr en lokal och vill öka tillgängligheten för ungdomar https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/

Om organisationen är samhällsnyttig och främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar https://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

Om organisationen gynnar barn och ungdomar och människor med funktionsvariationer https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar

Om din förening syftar till att främja regional och lokal tillväxt, att engagemanget måste nå breda grupper, på en regional eller lokal nivå https://www.swedbank.se/om-oss/sponsring/var-sponsringsstrategi.html

Förutom detta så finns det lokala exempel:

Undersök om Vattenregleringen eller Skogsnäringen i ditt län eller region ger bidrag. Det handlar oftast om utbyggnad av bredband, eller att göra insatser som utvecklar landsbygden men det är lite olika över landet så kolla hur det ser ut lokalt för er. https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening/samhalle-och-kultur/bredband.html

Den här listan är inte uttömmande såklart, det finns så många mer stiftelser, fonder och bidrag att söka. Medlemsorganisationer i Våra Gårdar kan också kontakta oss direkt så hjälper vi till att bolla projekt och resurser.

 

VILL DU VETA MER:

Vivi Lovelock
073-460 63 88
vivi.lovelock@varagardar.se