middle-banner

Konst åt alla

Konst åt alla arrangeras sedan 1977 och är ett samarrangemang mellan Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

Konst åt alla är inköpsutställningar där yrkesverksamma konstnärer får möjlighet att ställa ut sin konst. Utställningarna arrangeras i de tre organisationernas medlemmars lokaler runt om i landet. Utställningarna är öppna för allmänheten och brukar pågå tisdag – söndag. För att nå ut till alla konstnärer i landet arrangeras utställningar länsvis. De tre organisationerna står som arrangörer, värd för den specifika utställningen blir medlemsföreningen.

Konstnärsstöd
Vi når ut och stödjer en stor del av Sveriges yrkesverksamma konstnärer med dessa inköpsutställningar. Från 2011 betalar vi utställningsersättning enligt MU-avtalet till konstnärer som deltar i våra inköpsutställningar. Detta har varit mycket positivt för de medverkande konstnärerna vilket är viktigt för oss som arrangörer.

VILL DU VETA MER:

Anton Hjärtmyr
0733 72 63 55
anton.hjartmyr@varagardar.se


Utropstecken

Läs även

Konst Åt Alla