middle-banner

Sök bidrag

Det finns ett antal olika bidrag att söka antingen hos oss på Våra Gårdar eller hos olika myndigheter och instanser. Här har vi gjort en sammanställning.

Tillfälliga stöd:

Dags att söka krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang!

Det här bidraget vänder sig till dig som påverkas av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner som infördes i december 2021. Sista ansökningsdatum är 14, 15 och 16 mars 2022 och beslut fattas cirka sex veckor efter stängning.

Ansökningstider
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang sista ansökningsdag 14 mars 2022
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar sista ansökningsdag 15 mars 2022
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: konserter sista ansökningsdag 16 mars 2022

Läs mer om krisstödet 

Bidrag hos Våra Gårdar

Kulturbidrag
Skadeförebyggande fonden

Bidrag hos andra

Svenska Filminstitutet
Allmänna arvsfonden
Boverket
Stiftelsen Ansvar för Framtiden