middle-banner

Sök bidrag

Det finns ett antal olika bidrag att söka antingen hos oss på Våra Gårdar eller hos olika myndigheter och instanser. Här har vi gjort en sammanställning.

Tillfälliga stöd:

 

Dags att söka krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang!

Ansökan till krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang 1 oktober och 31 december 2020 med anledning av pandemin. Sista ansökningsdatum är 15–17 mars och beslut fattas cirka sex veckor efter stängning.

Att ansökningsomgången öppnar först nu beror på att förordningen behövde beredas i EU-kommissionen. En ändring av bidragskriterierna i förordningen är att kulturevenemanget måste ha ställts in eller skjutits upp på grund av de föreskrifter om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under pandemin som regeringen eller länsstyrelsen meddelat.

Kulturrådet har sammanställt regeringens och länsstyrelsernas regelverk och gjort det tillgängligt på webbplatsen. Läs sammanställningen här

Evenemanget ska också ha anordnats för allmänheten och ha offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten. Mellan den 1 oktober och 31 december 2020 skulle det tänkta evenemanget ha ägt rum. För att omfattas av stödet handlar det om evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Kultur ska vara det huvudsakliga syftet med evenemanget. Det kan gälla konserter, scenkonstföreställningar, föreläsningar inom exempelvis teater, dans, musik, litteratur eller bildkonst. Stöd får lämnas för högst 75 procent av intäktsbortfall upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon. Maxbeloppet till en och samma arrangör är liksom tidigare tio miljoner kronor.

Ansökningstider
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang 25 februari–15 mars
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar 25 februari–16 mars
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: konserter 25 februari–17 mars

Läs mer om krisstödet 

 

Bidrag hos oss

Kulturbidrag
Skadeförebyggande fonden

Bidrag hos andra

Svenska Filminstitutet
Allmänna arvsfonden
Boverket
Stiftelsen Ansvar för Framtiden