middle-banner

Filmsättning

Vi har uppåt 50 biografer i vår filmsättning, främst på små orter över hela landet. Så gott som alla är digitaliserade. På vår filmavdelning i Stockholm har vi en filmsättare och en biografkonsulent. Filmavdelningen har nära samarbete med Våra Gårdars andra verksamhetsområden, bygg/fastighet, konst/kultur och ungdomsutveckling. 

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2013-10-03

Upp