middle-banner

Bok om Biografer och Bibliotek

Biografer och Bibliotek i förening – tankar och idéer kring mötesplatser, upplevelser och makt

VAD HÄNDER MED BIOGRAFER OCH BIBLIOTEK i framtiden när allt fler av våra miljöer för möten, upplevelser och maktutövning blir virtuella? Finns husen kvar om femton år? Vad händer med våra offentliga miljöer som biografer och bibliotek är en del av? I dessa frågor ryms en mycket större fråga: Hur vill vi att vårt samhälle skall utvecklas?

Biografer och bibliotek i lokala sammanhang skulle tjäna på att utveckla ett nära samarbete med varandra och ta vara på de möjligheter som nu öppnas, i syntesen mellan de expan­derande virtuella miljöerna och de fysiska. I bästa fall kan det bli frågan om återstarter och nyetableringar.

I BOKEN DISKUTERAS sambanden mellan mötesplatser, upplevelser och makt och hur dessa i sin tur är kopplade till offentlighet, kultur och demokrati. Bra drivna bibliotek och biografer är, var för sig, nyckelaktörer i det lokala. Vad skulle dom inte kunna göra tillsammans? Konkreta idéer och uppslag presenteras om hur ett lokalt samarbete kan ta plats och formas. Ytterst handlar ett samarbete om att stärka infrastrukturen för offentlighet, demokrati och kultur i landet. Det är inte bara en fråga för landets kommuner utan även för regioner och statsmakt.

Beställ en eller flera böcker här

 

Lars Gillegård, som skrivit boken, arbetar som biografkonsulent på Våra Gårdar och är även ordförande i Riksföreningen Biograferna. Lars har tidigare skrivit boken Öga för bio – att utveckla kommuner genom filmrörelser och mötesplatser (Våra Gårdar 2011)