middle-banner

Vi satsar på unga

Våra Gårdars satsning på att utveckla lokaler för barn och ungdomar har pågått sedan 2008. Vi har uppmuntrat processer i lokala föreningar som leder till att man som ung får och tar större plats och ansvar i driften av samlingslokalen.

Vi har arbetat bl.a. med att tipsa om finansiella möjligheter, via Boverket, Allmänna Arvsfonden och interna sökvägar, samtidigt som vi har stimulerat till dialog och nytänk mellan vuxna och ungdomar som använder och har verksamhet i lokalerna.

Vi har arrangerat erfarenhetsutbyte mellan organisationer och orter, bl.a. genom att anordna s.k. Nätverksträffar och lokala NAV med representanter för olika organisationer.

I projektet har vi enats om ett förhållningssätt: Hur svårt kan det vara? 
Den frågan ställer vi oss inför de nya idéer som dyker upp. Tanken är att problem behöver man inte uppfinna, de kommer av sig själva.

I kommunikationen mellan engagerade ideella lokalt och mellan grupper i projektet nationellt lever vi efter devisen att, ”spela varandra snygga”, lägga upp planen så att någon annan får göra ett snyggt mål.

Vill du veta mer om vårt ungdomsprojekt?

Vivi Lovelock
073-460 63 88
vivi.lovelock@varagardar.se