middle-banner

Skadeförebyggande fonden

Fondens ändamål är att väcka intresse för skadeförebyggande verksamhet genom att informera och ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder på försäkrad egendom i samlingslokaldelen i syfte att minska antalet försäkringsskador.

Fondens styrelse har beslutsmöte två gånger per år, normalt i april samt oktober. Sök bidrag senast 15 april respektive 22 oktober.

Sök bidrag på upp till 75 % och/eller högst 20 000 kronor från Skadeförebyggande fonden. Så här går det till!

 1. Vad ges bidrag för?
  Bidrag lämnas till åtgärder som kan beräknas minska risken att försäk­ringsbelastande skador inträffar eller som beräknas minska omfattningen, om skada ändå inträffar.

 

 1. Vad ges inte bidrag för?
  Bidrag beviljas inte till åtgärder, som kan betecknas som löpande underhåll, vilket ofta är åtgärder som sker i jämna intervaller.

 

 1. Vilka kan ansöka?
  Föreningar som har sin byggnad och/eller lösöre försäkrad genom Våra Gårdar-försäkringen är berät­tigade att söka bidrag. Det går även bra att ansöka i efterhand när åtgärden redan är genomförd.

 

 1. Hur går vi tillväga?
  Fyll i ansökningsblanketten som finns på varagardar.se eller kontakta Våra Gårdar så skickar vi ut den. Skicka in ansökan per post eller e-post. Ge i ansökan en pedagogisk beskrivning av planerade åtgärder, kostnadsberäkning, etc. Bifoga även ett protokoll med styrelsebeslut om att ansökan ska insändas.

 

Exempel på åtgärder

 • Installation av larm
 • Utbyte av lås pga inbrottsrisk och olovlig kopiering av nycklar och/eller byte till ny entredörr.
 • Uppsättning av sensorlampor för att avskräcka inbrottstjuvar.
 • Inköp av brandsläckare, brand-varnare och brandpost.
 • Uppsättning av skyltar till brand- redskap och utrymning.
 • Installation av timers, jordfelsbry­tare och ”spisvakter”.
 • Installation av temperaturvakt, frostvakt, driftslarm eller överspänningsskydd mot åska.

SAMLA UPP TILL 30% RABATT PÅ FÖRSÄKRINGSPREMIEN

Har ni skadeförebyggande åtgärder i er lokal kan ni få upp till 30 % rabatt på försäkrings­premien.
Enklast möjliga åtgärd är att sätta upp seriekopplade brandvarnare. Det ger 5 % rabatt på premien. Brandsläckningsutrustning ger ingen rabatt. Det är ett lagkrav. Vilka skadeförebyggande åtgärder finns redan i er lokal? Vilka kan enkelt skaffas? Inventera och bocka av i checklistan och meddela sedan försäkringskansliet vilka åtgärder ni har: forsakring@varagardar.se.

Info och ansökan till Skadeforebyggandefonden