middle-banner

Vi satsar på unga

Våra Gårdars satsning på att utveckla lokaler för barn och ungdomar har pågått sedan 2008. Vi har uppmuntrat processer i lokala föreningar som leder till att man som ung får och tar större plats och ansvar i driften av samlingslokalen.

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2013-10-09

Upp