middle-banner

Biografer inom Våra Gårdar

För närvarande finns drygt 45 biografer som medlemmar i Våra Gårdars kedja. Att som lokal biografägare ingå i Våra Gårdars biografkedja är att ingå i ett större nationellt sammanhang. Ni får tillgång till ett idé- och erfarenhetsutbyte med andra biografer runt om i landet och samtidigt Våra Gårdars resurser, i form av filmsättning stöd, konsultation, kontakter och perspektiv.