middle-banner

Filmsättning

Vi har uppåt 50 biografer i vår filmsättning, främst på små orter över hela landet. Så gott som alla är digitaliserade. På vår filmavdelning i Stockholm har vi en filmsättare och en biografkonsulent. Filmavdelningen har nära samarbete med Våra Gårdars andra verksamhetsområden, bygg/fastighet, konst/kultur och ungdomsutveckling. 

Vi erbjuder biografutveckling såsom kurser, hjälp och vägledning vid ansökningar, marknadsföringshjälp, möjlighet att satsa på olika typer av visningsformer och ingå i ett nätverk av andra biografer. Vårt breda kontaktnät, branscherfarenhet och att vi sitter med som en av Filmavtalets parter gör att vi kan nå ut och påverka på ett sätt som kan vara svårt för en enskild biografaktör.

Behöver du hjälp att sätta filmer?

Vi erbjuder flera olika visningsformer.

  • Kommersiell filmsättning
  • Bio Kontrast
  • Popup Bio
  • DokuLive
  • Digitala event
  • Skolbio
  • Filmfestivaler

 

 

För mer information kontakta:

Lili Parsipour, föräldraledig

Lars Gillegård, Biografkonsulent/Filmsättare 
08-672 61 56, 0733-72 63 56
lars.gillegard@varagardar.se

Peter Törnblom, Biografkonsulent/Filmsättare 
Mobil: 0733-72 63 57
peter.tornblom@varagardar.se