middle-banner

Bio Bibliotek

– att utveckla ett strategiskt lokalt samarbete

Bio Bibliotek handlar om att slå sig i lag med den till biografen mest strategiska samar­bets­partnern i kommunen – biblioteket. Biografer och biblioteket står inför lik­nande framtida utmaningar. Därför ryms det stora möjligheter i ett samarbete som är genom­tänkt, struktu­rerat och långsiktigt. Det tjänar biblioteket på. Då biblioteket har stora resurser och många kontakter så kan givetvis biografen dra stor nytta i ett sådant samarbete. Men det måste få ta sig olika uttryck beroende på de lokala förutsättningarna.

Nya biografer skulle kunna startas i nära koppling till biblioteket. Men biografer skulle kunna införliva ett mindre bibliotek, på orter där en filial saknas.  Bara en sån sak!

Vi har tänkt, intervjuat och skrivit mycket kring ett sådant samarbete på senare tid. Vi stödjer er att bli en pionjär och som kan öppna upp för en mängd spännande utvecklings­möjligheter tillsammans med ert bibliotek.