middle-banner

Bioinfo februari 2023

Filmdagar i Leksand 26 – 28 maj

Vi bjuder här in till årets Filmdagar. Mycket är på gång, idéer och verksamhet som håller på att utvecklas, inom Våra Gårdar, bland enskilda biografägare och hos en mängd bransch­aktörer. Vi vill spegla detta i det program vi nu arbetar med inför årets Filmdagar och inte minst i ett intressant filmutbud. Man brukar ju hävda att film är bäst på bio. Men hur kan annat bli bäst på bio, till exempel filmen och publiken? Om programmet, filmerna och de personer vi bjuder in återkommer vi. Inbjudan och anmälan finns på Våra Gårdars hemsida: www.varagardar.se/filmdagar2023.

Logi bokar ni själva. Välkommen med anmälan!

Att svära i kyrkan eller förnya bioupplevelsen

Det var länge sedan vi hade en stor debatt om biografupplevelsen. Men nu är den här. Vilket är positivt. Ett riktigt genomslag. Portalfigurer i debatten är filmregissören Ruben Östlund som vill fostra publiken att bli mer aktiv i salongen och artisten Zara Larsson som tycker att de som inte pladdrar under pågående föreställning kan gå hem. Givetvis har dom fått mothugg. Att prata under pågående föreställning är som att svära i kyrkan. Man kan se debatten som ett svar, inte bara på en vilja att förnya bioupplevelsen utan på ett uppdämt behov, efter pandemin, att åter vilja uppleva något tillsammans. Det blir mycket för biografägare att leva upp till.

Biografer, bibliotek, konserthus, muséer och teatrar är inte längre exklusiva vad gäller just program­innehåll. Numera får man det mesta på skärm hemmavid eller i mobilen. Och inte heller behöver vi handla i affärer då vi enkelt kan beställa det mesta på nätet. Så fick vi en pandemi som manifesterade de digitala möjligheterna och befäste nya vanor. Det blev svårt att gå till jobbet, knappt handla mat kunde man och alla former av kultur­upplevelser skedde hemmavid, på skärm. Pandemin satte bestående avtryck. Innan arbetade många framför en skärm på kontoret tillsammans med kollegor. Nu arbetar flera av oss, flera dagar i veckan, vid skärm hemmavid, allena. Vilket syfte skall dom fysiska kontorsplatserna fylla framöver – vilka behov skall dom tillgodose? Samma frågor kan man ställa angående biograferna och dess publik.

Behovet att träffas, fysiskt, har inte avstannat på grund av pandemin. Men vanans makt, kanske även ren bekvämlighet, har gjort det till en tuff utmaning att få ut människor – träffas, dela gemensamma upplevelser och umgås. Det skapar förväntningar på vad en bioupplevelse kan vara. När program­innehållet (filmen) enkelt kan finnas på andra plattformar, så måste biografen framöver bli mer än sin kärnverksamhet (filmvisningen). Frågan hur man kan stärka upplevelsen – tillföra mervärden? Det handlar om att utveckla verksamhet före och efter föreställningen, bjuda/sälja fika, dryck och tilltugg innan men även under förställningen, reklam, trailers, men en välkomsthälsning, utlottningar, överraskningar, organiserade före- och efter­samtal. Det borde kunna bli mer av den varan framöver Men skall biografägaren börja utveckla mervärden under pågående föreställning blir det svårare. Om det skall pratas och scrollas på upplysta mobiler så riskerar det att dela upp publiken och de som störs väljer att gå hem eller kräva pengarna tillbaka. Det finns andra funderingar om vad som kan utspelas under en pågående förställning. En mindre bio i Våra Gårdars kedja som 1998 visade filmen Titanic (195 min lång) bröt med en fikapaus mitt i filmen. Det lovordades av publiken och biografägaren fick dagens ros i lokaltidningen. Men distributören invände att en fikapaus mitt i filmen stred mot upphovsmannens intentioner över hur filmens skall visas.

Det skall fan att vara biografägare idag, med alla behov som skall tillgodoses och utvecklas. Biografen är inte ett tillhåll för en utvald skara med särskilda behov, den är en del av den offentliga miljön, ditt alla är välkomna. Biografens kärnverksamhet är filmvisningen, men det behöver utvecklas mervärden.

Det är inte helt fel att biografägaren försöker engagera och utmana publiken. Men låt filmen tala för sig själv. Om det får oss att skratta eller gråta, alla tiders!  Att gå på bio och dela gemensamma upplev­elser med vilt främmande människor är inte bara att få förväntningar infriade utan också vara beredd på att bli överraskad. Här kan biografägaren bidra med prologer och epiloger som skapar stämning, ger en förförståelse och fångar upp. Och varför inte en sing-a-long, eller en rent av en talk-a-long före­ställning då och då, med distributörens goda minne. Allt för att utveckla filmupplevelsen på bio.

Läs vidare:

/giff/om.zara.ruben.bioetikett/

 /svt.kultur/ruben.publiken-ska-vara-aktiv/

/aftonbladet.noje/om-zara-o-ruben/

/svt.kultur/zara.hog-ljudd-publik/

Studio Prolog – ett församtal innan filmen

Som framgått av tidigare info så finns det nu tre prologer – församtal – färdiga att laddas ner från Bioguiden, till de prisbelönande och kritikerhyllade filmerna Boy from Heaven (samtal med Tarik Saleh), Holy Spider (samtal med Ali Abassi) och Mor och son (samtal med Annabelle Lengronne). Satsningen sker i samarbete med distributören TriArt/Point of view. Prologerna är på 6 – 7 minuter.

Boka filmerna, kör dom i repris, ladda ner prologerna och var med i detta pionjärarbete i syfte att stärka biografupplevelsen och skapa ett mervärde för publiken. Vi tar gärna emot er och er publiks respons på dessa prologer. Vi har f.n. inte medel för en fortsättning, men vi tror på idéen, den har en stor potential och vi fortsätter att arbeta för idéen. Prologerna finner ni för avgiftsfri nedladdning på Bioguiden. Ni som har inlogg; gå in på Filarkiv > Filer från distributörer > TriArt Film AB > Studio Prolog.

Att visa film på bio – första steget till att bli maskinist

En förutsättning att visa mer film, köra fler föreställningar, på olika tider är att biograf­ägaren har tillgång till maskinister. Det är även viktigt att alla biografens personal och medarbetare ges en kunskap vad som sker i maskinrummet och hur en bra föreställning ser ut. Nu kan alla bli utbildade på skärm, som ett första steg till att bli maskinist. Webbutbildningen Att visa film på bio är avgiftsfri och finns på Riksföreningen Biografernas hemsida https://www.riksforeningenbiograferna.se/   

Klicka på rubriken KURSER. Du börjar med att fylla i anmälningsuppgifter.