middle-banner

Möten och kommunikation

Vi genomför en till två större bioträffar varje år: Filmdagarna, en helg i maj. Men vissa år även Film- och kulturdagar, en helg i november. Efter förmåga och behov genomför vi olika ut­bild­nings­insatser. Vi erbjuder regelbundna nätverksträffar och temaseminarier; fysiskt regionalt och webbaserat nationellt. Vår ambition är att besöka varje biograf i kedjan vartannat år.