middle-banner

Kommersiell film

En stor del av vår filmsättningsservice gäller kommersiell film på kommersiella biografer. Vår filmsättare arbetar löpande med detta.

Filmsättarens uppgift vid kommersiell filmsättning är att hålla sig uppdaterad om vad som går bäst på den aktuella filmrepertoaren och har till uppgift att förse biografen med de mest aktuella filmerna som går att få. Programsättningen sker fortlöpande under pågående säsong för att utbudet ska hålla sig så färskt och aktuellt som möjligt.

Filmsättaren och biografen har regelbunden kontakt med varandra och har en dialog om vilka filmer som är på gång. Önskemål och olika förslag tas självklart emot i den mån de går att uppfylla.

För de med programblad gäller det att ha lite extra framförhållning och att vara ute i god tid med att informera sin filmsättare om vilka datum som måste hållas.

 

VILL DU VETA MER:

Lili Parsipour, Biografkonsulent/Filmsättare 
08-672 61 57, 0733-72 63 57
lili.parsipour@varagardar.se

Lars Gillegård, Biografkonsulent/Filmsättare 
08-672 61 56, 0733-72 63 56
lars.gillegard@varagardar.se