middle-banner

Bioinfo oktober 2017

EN STARK SVENSK FILMHÖST

Vid en jämförelse med i våras så är det betydligt flera svenska filmer som har biopremiär i höst, runt 23 filmer i en salig blandning. En tydlig trend är filmer om framträdande svenskar, levande och döda. Vi talar om Superswede (Ronnie Pettersson), Borg (Björn Borg), Silvana (Silvana Imam), Avicii (Avicii – true stories), Winnerbäck (Lars Winnerbäck), Ted (Ted Gärdestad). Sedan har vi de filmer som förväntas dra en bredare publik som Vilken jävla cirkus av Helena Bergström, All inclusive, Solsidan och Monky av Maria Blom som regisserade Masjävlar. Cannesprisvinnaren The Square av Ruben Östlund, som även blivit Sveriges Oscarsbidrag lär även få en stor internationell distribution. Detsamma gäller för Sundancevinnaren The Nile Hilton Incident av Tarik Saleh med den kritikerhyllade svenska hollywoodskådisen Fares Fares i huvudrollen. Ännu en Skarsgårds har fått sitt internationella genombrott i höst, nämligen Bill, som har en kritikerhyllad huvudroll i filmen Det, som nu går för fullt på svenska biografer. Och under våren kommer Alicia Vikander ha en roll och vara medproducent i Lisa Langseths film Euphoria. Se vidare länken för en line up /hostens-svenska-filmer-2017/

 

BIO.SE

BIO.SE – ett fönster mot den stora publiken

Den nationella hemsidan för landets mindre och oberoende biografer, sjösätts på Lucia 13 december 2017! På BIO.SE kommer uppemot 340 biografer få möjlighet att kunna visa sin repertoar och finnas tillgängliga för direktköp till biografer med ett anslutet kassasystem, eller med länk till biografernas egna hemsidor. För biografer som har kassasystemet Veezi installerat kommer direktköp på http://bio.se att erbjudas och till biografer med andra kassasystem integreras djuplänkar till varje systems betallösning. Då uttas en särskild förmedlingsavgift. BIO.SE blir ett helt nytt fönster för publiken till landets mindre och oberoende biografer. Läs vidare vilka möjligheter BIO.SE kan erbjuda.

Syftet med BIO.SE är inte bara att få sin repertoar presenterad för den stora publiken, utan även boka, men framförallt göra det lättare till förköp, med mobil eller dator, ändå ner till en biografstol i salongen. På de större svenska biografkedjorna säljs idag över 80 % av biljetterna i förköp.

För biografer som inte har kassasystem, läggs en länk upp till den lokala hemsidan. Den tidigare utlovade lösningen, med automatiserad export från Bioguiden efter fullmakt från biografen är dock inte längre möjlig, då Filmägarnas Kontrollbyrå (som äger BioGuiden) nyligen sagt nej. Istället tar Biografcentralen nu fram en intuitiv och lättanvänd admin-hemsida där biografen kan lägga in sin repertoar för att synas på BIO.SE.

Knutet till BIO.SE är kassasystemet Veezi som Biografcentralen upprättat avtal med. Veezi används nu på 15 mindre och större biografer. En av dessa biografer är Centrumbiografen i Ronneby. På hemsidan deras säljs nu ungefär 60 % i förköp. Se  www.centrumbiografen.se.  Det kostar förvisso att boka/köpa biljett på nätet. Men biografägaren kan ta ut en serviceavgift mot kund, således behöver det inte bli någon merkostnad.

Genom BIO.SE öppnas stora möjligheter för landets mindre biografer, t.ex. att lansera ett gemensamt presentkort. BIO.SE kommer att vara en idéburen sajt, där eventuellt överskott som görs är tänkt att återinvesteras för att utveckla sajten eller till och med kan gå tillbaka till biograferna.

Ni som vill pröva Veezi och är medlemmar i Riksföreningen Biograferna erbjuds nu två abonnemangs fria månader (endast betala rörlig kostnad) om er biograf går live senast sista november (det möjliggör då att er bio kommer sälja biljetter online när BIO.SE lanseras i december). För vidare information, frågor och anmälan kontakta Bo Emmerik: bo.emmerik@biografcentralen.se

 

 Picard

AUTOMATISERAD ELLER PERSONLIG?

Det har nu gått fem år sedan lejonparten av landets biografer digitaliserade sin visningsteknik. Vad har hänt? En hel del. Men vad kan tekniken göra med biografkulturen i framtiden. Här kan skönjas två huvudspår.

Praktiskt taget all filmdistribution laddas numera ner till biograferna, alla biografer kan få filmpremiärer. Filmproducenter kan bli sin egen distributör. Under hösten etablerar Filminstitutet ett nyetableringsstöd. Den nya filmsajten BIO.SE kommer, som ett komplement till SF.SE göra det möjligt för landet mindre biografer att få sina filmprogram tillgängliga för en nationell publik. Genom BIO.SE blir det möjligt genom boknings­programmet Veezi att även köpa biljett direkt i sin egen mobil. Därutöver så har det nog aldrig varit så bra tillgång till information på nya filmer som idag.

Ger detta mer biografpublik till ett rikt filmutbud? Sannolikt, men knappast per automatik. Som alltid lär nog åter igen stora publikfriande filmer vara det som lockar den stora biopubliken.

För landets mindre biografägare så handlar nu, kanske mer än någonsin, om skapa ett sammanhang där biografen som visningsfönster och som mötesplats blir något attraktivt. Mycket går att lösa med digital teknik. Men att skapa ett sammanhang handlar mycket mer om vad biografägaren kan göra än vilka filmer som visas. Här finns två framtida vägar – den helautomatiserade biografen och den personliga, för att renodla.

Den helautomatiserade biografen är per definition teknikintensiv. Biografägaren sköter allt via en skärm. Det behövs ingen personal eller några medarbetare, förutom de som skall städa salong och foajé efter föreställningen, well om några år kan säkert robotar ta över även denna syssla. Inte bara filmbranschen drar åt det hållet, utan samhället i stort. Inga mellanhänder behövs, mellan produkt/tjänst/film å ena sidan och konsumenten å den andra. Vi blir alla konsumenter, eller? Man kan tänka sig att större kommersiella biografägare/kedjor attraheras av denna typ av biograf, då personalkostnader relativt andra kostnader i framtiden lär bli de tyngsta i biografens driftsbudget. Den franska frysmatkedjan Picard Food kan ses som en förebild för den automatiserade biografen.

Den personliga biografen är den personalberoende. Här spelar tekniken en viktig roll, men konkurrerar inte ut personal och medarbetare. Landets mindre biografer har av nödvändighet alltid drivits idéburet och ideellt, där personal och medarbetare varit avgörande för biografens drift och utveckling. Det har också bidragit till att man inte alltid legat i teknikens framkant. Men då biografen är filmens kollektiva visningsfönster – där publik möts för att se och uppleva film tillsammans, så är det inte helt fel att det finns fysiskt närvarande personal/medarbetare som lägger till och skapar mervärden runt filmupp-levelsen. Här har landets mindre biografägare en möjlighet – där idéburen personal och ideellt arbetande medarbetare – blir en nyckellänk mellan publik och de filmer som visas och de upplevelser som erbjuds. Men möjligheten innehåller även ett val. Även den mindre biografen kan bli helautomatiserad. Man blir då en Picard på orten, en av flera.

 

Obekväm uppföljare 

EN OBEKVÄM UPPFÖLJARE

När det nu finns en president i världens mäktigaste land som förnekar den globala uppvärmningen, ger fingret åt ett samstämmigt forskarsamhälle och tar sitt land ut ur Parisavtalet, så kommer en uppföljare till den oscarsbelönade En obekväm sanning från 2006. Det var filmen som satte turbo på debatten kring global uppvärmning. I den nya filmen En obekväm uppföljare, får vi åter igen följa den förra presidentkandidaten Al Gore i hans globala folkbildningsmission.

Tiden är som bekant den avgörande faktorn om den globala klimatskutan skall vändas. Och det är bara att konstatera att väldigt lite har hänt på klimatfronten sedan den förra filmen. Visserligen har vi sedan 2015 ett internationellt globalt klimatavtal på plats. Men i övrigt finns mycket att oroa sig över, ännu mer att göra. Hur kommer det sig att t.ex. inte flygsektorn klimatkompenserar sina utsläpp, via högre avgifter mot kund. Jo, därför det inte finns internationella avtal som föreskriver det. Och tas initiativ på nationell nivå så riskerar det bli partipolitik av saken, egenintressen ta över som till slut kokar ner i privatmoral om att själva klimatkompensera sina egna utsläpp. Med mikroskopiskt resultat. Bara en sån sak.

Nu är filmen En obekväm uppföljare inte bara en ödesmättad klagosång. Vi får bl.a. följa Al Gore inför arbetet att sy ihop Parisavtalet – en nervkittlande historia, som avgjordes i grevens tid av dedikerade individer med stor diplomatisk fingertoppskänsla. Filmen andas hopp (vad är alternativet?), det går att vända skutan. Och Gore förlitar sig väldigt mycket på tekniken och marknadens lösningar. Med all rätt kanske, men ibland lite väl mycket. Åter igen, varför är det så extremt billigt att flyga, ur ett klimat­perspektiv? Se filmen, visa filmen, och ha filmen som en utgångspunkt för en temakväll på biografen. 

 

7c2f0b32-58cb-4849-b65c-0436985a569c

VÅRA GÅRDAR FYLLER 75 ÅR

Den 22 februari 1942 bildades Våra Gårdar (eller Ordenshusens Riksförbund som då var namnet). De ca 600 medlemsföreningar som Riksföreningen Våra Gårdar består av och servar äger, driver och hyr alkoholfria samlingslokaler runt om i landet. När Riksföreningen bildades var en av drivkrafterna att samordna det växande antal biografer som många ordenhusföreningar drev för att bli en stark förhandlingspart gentemot filmuthyrarna. Som mest, i mitten av 1950-talet, fanns runt 220 ordenshus som drev biograf. Landets äldsta profana samlingslokal är Ordenshuset i Arboga från 1881, dock utan någon biografverksamhet.