middle-banner

BioNio/Young Cinema

– om konsten att engagera ungdomar

Man kan visst känna sig ung fast man är 60 plus. Men åldern spelar ändå roll då verksamhet skall utvecklas. BioNio/Young Cinema handlar om att bjuda in ungdomar att bli en del av biolaget. Ungdomar är en mycket viktig mål­grupp för bio­graferna, men kan ibland vara svårfångad. Unga är per definition framtidens biobesökare men även framtidens med­arbetare. Med BioNio kan ni ungdomssäkra biografen. Genom att ungdomar får ta plats och ett eget ansvar så ökar ni biografens möjligheter att överleva och utvecklas. Då nya biografmedarbetare rekryteras så är ungdomar genom BioNio ett själv­klart val. Vi lyfter även frågan om en kartläggning av ungdomssituationen i kommunen.