middle-banner

Bioinfo april 2020

Mot bakgrund av den rådande pandemin så lägger sig nu en stor mental oro över hela samhället, så även inom filmbranschen. I dagsläget släcker allt fler biografer ner, stora som små. Filmpremiärer flyttas fram på obestämd tid eller går upp på streamingtjänster.

CORONALÄGET OCH BIOGRAFERNA
Sedan den 26 mars är det förbjudet att anordna sammankomster för mer än 50 personer. Det finns biografägare som ändå väljer att hålla öppet, med tydlig information och förhållningsregler till de som väljer att göra ett besök. Man gör det mer av sociala skäl än av ekonomiska. Distributörer som NonStop Entertainment och UIP erbjuder s.k. Jukebox bio, där filmutbud finns för halva garantihyran för de biografägare som låter sin publik boka salongen för en privat visning, för familj, kollegor och vänner. Biografägare, som t.ex. Park bio i Vara erbjuder nu sin publik att köpa present­kort till hösten eller stödbiljetter. Och Bio Kontrast i Leksand planerar att lägga ut filmberättelser på nätet för sin publik. Det här är kreativa idéer när hela samhället sakta men säkert slår igen. Ingen vet hur länge detta kommer att pågå. I filmbranschen sker nu permitteringar i snabb takt, och de biografer som drabbas värst är de med anställda medarbetare. I bästa fall så kanske biografer åter kan öppna upp någonstans under sommaren.

Filminstitutet är nu i full sving med att göra omprioriteringar i de olika film- och biografstöden, i dialog med branschens aktörer. Bland annat kommer man nu att förstärka den s.k. BioTian, d.v.s. efterhandsstödet för öppna visningar till filmer som fått lanseringsstöd, från 10 till 20 kr per såld biljett. Ett välkommet tillskott för berörda biografägare. Se vidare/sfi.stod.omfördelning/ 

Det här är en svår balansgång. Tar man i för mycket av befintliga stöd och lägger det i ett akut krispaket, riskerar man att inte ha några utvecklingsstöd vid en återstart när corona dimman lättar.

Regeringen tillsammans med Liberalerna och Centern avsätter nu 500 miljoner kronor till kultur­sektorn, se/regeringen.500mnkr.kultur/ . Det skall ses som ett akut krisstöd för arrangörer, föreningar och enskilda kulturskapare när nu uppdrag och föreställningar upphör. Riksföreningen Biograferna har nu i ett brev till Kulturdepartementet (bilägges) betonat vikten av att även biograferna får del av dessa medel, så som en av kulturens möjliggörare. En mängd aktörer, Filminstitutet, regionala filmkonsulenter men även visningsorganisationer som Våra Gårdar kontaktar nu berörda biografer för att förhöra sig om behoven och hur man ser på framtiden. Läs mer om regeringen olika räddningspaket här /dn.raddningspaket/

När väl coronadimman lättar och biografer börjar öppna upp så är läget högst oklart. Skall man börja visa ospelade filmer som skulle visats under våren? Kommer dessa att krocka med distributörernas tidigare tänkta line up? Många biografägare lär prioritera publikbreda filmer framför arthouse filmer för att tjäna in pengar. Samtidigt så framflyttas en mängd filmproduktioner.  Mot bakgrund av det riktigt akuta coronaläget som USA just nu befinner sig i så är det rimligt att fråga sig när den amerikanska filmindustrin kommer på benen igen? Till hösten? Läs vidare /dn.hollywood.drar.i.nodbroms/ Allt detta lär påverka svenska biografer.

Läs gärna brevet från Riksföreningen Biograferna till kulturminister Amanda Lind här

 

FILMDAGARNA INSTÄLLT
Tyvärr, men säkert inte oväntat, har Våra Gårdars Filmdagar i Leksand den 29 – 31 maj fått ställa in. För första gången på 31 år.