middle-banner

Bioinfo april 2017

PO TIDHOLM till Filmdagar i Leksand. Den 12 – 14 maj håller Våra Gårdar Filmdagar i Leksand. Vi har bjudit in Po Tidholm med ett föredrag med namnet Rester av Sverige – biografer och andra mötesplatser i lokala samman­hang. Po är journalist men även författare till boken Norrland, och har producerat dokumentär­­serien Resten av Sverige, som gick på SVT i höstas. Jens Lanestrand från Biograf­centralen är inbjuden att berätta om den nya biografsajten BIO.SE. Programmet är under utarbetande. Går att anmäla via varagardar.se/filmdagar  Foto: Peter Hoelstad

Mörbylånga tjejer

LANDET OCH STADEN och ungdomar där emellan

För ett par hundra år sedan bodde nio av tio svenskar på landet. Idag bor nio av tio i städer. Urbaniseringen är global, hälften av jordens befolkning bor numera i städer. Utvecklingen ter sig som en naturlag. Det är till staden ungdomar dras – mot arbeten, utbildningar, kommers och kultur. 

Det är i staden det händer. Så är det och så framställs det, inte minst bland de som skådar framtid. Nu senast är det företagsekonomen Kjell A. Nordström som läser av trender, tar fram räknesticka och linjal och ritar upp hur landet kommer att se ut om trettio år. Och vad ser han? Jo en död landsbygd – en skräpyta – med några alkoholister, barn och knäpp­gökar som blivit kvar. Läs /nordström.skräpyta/.

Beskriver man landsorten med denna översittarattityd sätter man sig samtidigt till doms över dem som dröjer kvar – som inte fattat sitt eget bästa. Bilden av landsbygden blir liktydigt med trång­synthet, arbetslöshet, bidragsberoende, främlingsrädsla och vemod. Den här enögda och delvis helt osanna bilden av landsbygden är farlig därför att den bidrar till maktlöshet och ofrihet. I synnerhet bland de unga. Charlotte Melander vid Högskolan i Jönköping har följt ungas flytt under många år och konstaterar att 85 % av landets kommuner fortsätter tappa unga vuxna. Läs /sr.landet tappar unga/ För många unga på landsorten är det naturligt att flytta, om inte annat så av utbildningsskäl. Men frågan är vilka erfarenheter och vilka bilder man tar med sig från sin uppväxt och vad är det för bild man får av framtiden. Är det Söder­malm i Stockholm som hägrar eller palatset Mall of Scandinavia i Solna? Vad är det för bilder som erbjuds då ungdomar, i stad och på land, skall skåda framtid men även blicka bakåt?

Efter Donalds Trumps valseger, där många från det ”bortglömda USA” gav sin röst åt en populist, demagog och reaktionär så börjar politiker i Sverige ta landsbygden på något större allvar. Statsministern skippar Almedalen i sommar för besök på landsorten. Det gamla landsbygdspartiet Centern vill börja återvända till sina rötter. Den parlamentariska lands­bygds­­­kommittén har tagit fram 75 förslag för att stärka landsbygden, läs /förslag.landsbygd/ Till och med OECD har förslag för svensk landsbygd, läs /oecd-fastighetsskatt/

Ungdomar är en nyckelgrupp om landsorten skall bli en del av framtidsverige. Våra Gårdars BioNio satsning syftar inte bara få ungdomar att engagera sig för biografen och filmen. Vi hoppas att BioNio, ur ett kommunalt perspektiv, kan bli en av många insatser som bidrar till att ungdomar dröjer sig kvar, eller trotsar naturlagarna och förblir kvar. Eller, om unga avser flytta, dessförinnan vinner sådana erfarenheter att de kan tänka sig återvända. Börjar vi betrakta landsbygden som framtida skräpytor så är klivet inte långt att vi börja se vår egen historia som skräp, vare sig vi bor i stad eller på land.

Record bio Nora

NYETABLERING av mindre biografer

Filminstitutet har kommit ut med en rapport om Stöd till nyetablering av biografer. Det handlar om hur centrala stöd bäst kan utformas för mindre orter och för kommuner som saknar biograf samt komplementbiografer som kan bidra till ett breddat utbud på större orter.

Det konstateras i rapporten att i 31 svenska kommuner saknas bio och att i 13 större städer med fler än 30.ooo invånare saknas en komplementbiograf. Riksföreningen Biograferna är en av dem som svarat på rapporten, och ser den som ett positivt bidrag för att proaktivt under­lätta etablering av biografer i lokala sammanhang. Riksföreningen föreslår en över­gripande strategi i form av en etableringsplan som kan innehålla kartläggning av vita fläckar där biograf saknas, spelregler för etablering och inte minst opinionsbildning mot politiker, medborgare och lokala aktörer. Visionen är ett hundratal nya mindre biografer. Det behöver inte vara jättestora finansiella centrala stöd som sätter bollen i rullning, men de behöver vara smart utformade uppbackade av en helhetstanke. Lokala aktörer skall se det som både nödvändigt, logiskt och meningsfullt att ta ett etablerings­ansvar.

granbystadenuppsala

SVENSK BIOGRAFMARKNAD och nya biografer

SF Bio blir kinesägt och distributören Nordisk Film planerar bygga biografkedja i Sverige. På bara några månader så har det hänt en hel del som kan få stora återverkningar på den framtida biografmarknaden. 

Det händer nu en hel del på den svenska biografmarknaden. Den amerikanska biografkedjan AMC köpte i januari upp Nordic Cinema Group där SF Bio numera ingår. Av de 5.3 miljarder kronor i försäljningsvärde tillföll 1.6 miljarder förre delägaren Bonnier. AMC är i sin tur majoritetsägt av kinesiska Dalian Wanda Group. Hur det nya ägandet kommer att avspegla sig på verksamheten återstår att se. Läs /resume.AMC köper SF bio/

För 17 år sedan försökte AMC etablera sig i Sverige genom att bygga ett multiplex i Kungens Kurva. Det gick några år sedan tog SF Bio över och gjorde multiplexet till en Filmstad. Men nu är det nya tider och Bonnierägda SF kommer nu bara bestå av produktion och distribution under namnet SF Studios

Nu planerar distributören Nordisk film, som även är äger biokedjor i Norge och Danmark, att etablera biografer i Sverige, i städer som Malmö och Uppsala, och på sikt även i andra större städer. Etableringen drivs på av det faktum att antalet besök per capita i Norge och Danmark är högre än i Sverige och sker i samarbete med fastighets­bolaget Atrium Ljungberg som ser det som en viktig del då nya stadsutrymmen skall utvecklas. Läs /dn.nordisk film etablerar bio/

För biopubliken men även för distributörer är detta positiva nyheter. En ny biokedja på större orter, ett förhoppningsvis större filmutbud och priskonkurrens kan aldrig vara fel.

Logo-strapline_RGB

BIO.SE – ny sajt för mindre biografer 

Biografcentralen har under över ett års tid med stöd av Postkodslotteriet och Filminstitutet utarbetat en webb portal för biografer i lokala sammanhang. Nu är den snart klar att sjösättas. 

Genom, BIO.SE, som den nya portalen kallas, så är det tänkt att alla landets mindre biografer kommer att få sina filmprogram synliga för en nationell publik. Sajten utgår från Filmen, och från den pekar ut vilka biografer som finns i närheten där filmen visas. Till portalen har knutits ett internationellt beprövat kassasystem Veezi, som är godkänt av Skatteverket, Filmägarnas Kontrollbyrå och kopplat till BioGuiden. Genom Veezi blir det möjligt för besökare att inte bara boka stol till filmer på de biografer som använder Veezi, utan även köpa biljett (även genom mobilen). Veezi öppnar även andra möjligheter för biografägaren vad gäller verktyg för kundvård, administration, planering etc. Veezi är dock en tjänst som biografägaren måste betala för att kunna utnyttja. Och dessa intäkter är tänkt att i stort bekosta driften för hela portalen. Så för att portalen BIO.SE skall kunna fungera så gäller det att tillräckligt många biografer och festivaler utnyttjar Veezi. Det är den stora utmaningen. Från sommaren 2017 så är det tänkt att sjösätta BIO.SE. För mer info om BIO.SE, Veezi, priser och för möjligheter att öppna ett testkonto, gå in på www.brabio.se

EFTERINEZ foto Ellinor Hallin

EFTER INEZ

Dokumentären Efter Inez handlar om ett ungt par som förlorar sitt första barn, i nära anslutning till födseln. Det är en känslomässig berg o dalbana dom erfar, från djupaste sorg i filmens början, till hopp, värme och oväntad glädje mot filmens slut. Filmen vann nyligen Tempo Documentary Award och är gjord av den modiga filmaren Karin Ekberg som är känd för dokumentären Att skiljas (2014). Karin förbereder nu en film- och samtalsturné kring Efter Inez i september – oktober och tar gärna emot intresseanmälningar och diskuterar samarbeten redan nu. Läs även /etc.efterinez/ Mer info om filmen/trailer/kontakt finns på www.efterinez.se/

Älvdalens bio

LANDET RUNT

Älvdalens bio är snart skuldfri, och fri från skuld blir dom med hjälp av årliga stödgalor. Läs /dt.alvdalen.skuldfri/ Centrum Bio i Löttorp på Öland fick fint besök i samband med visningen av 101-åringen – självaste huvudrollsinnehavaren Roberts Gustafsson, läs /allan till löttorp/ I Blackeberg, en förort i Stockholm finns seriösa tankar på att återuppliva gamla biografen Kaskad, läs /mitti.se/kaskad/ På Bio Aulan i Mörbylånga genomförda man en Filmfrossa, under dygnet 10 – 11 februari. 14 filmer rock á round o clock med sammanlagt 446 besök. För 25e året i rad genomfördes Filmfest på Dal 17 – 26 mars. Den årliga festivalen i Dalsland omfattar 5 biografer som visar bl.a. 57 filmer, läs www.be-film.se//nwt.se/filmpdal25år/ Och nästa år är det tänkt att det blir världspremiär på Lars von Triers nya film, som råkar vara inspelad i Bengtsfors, läs /nwt.bengtsfors.trier/ . Det finns planer att etablera en komplement bio I Linköping, läs /nybio.linköping/. En av Stockholms allra vackraste biografer, den anrika Park från 1941 planerar SF Bio att stänga från 30 september. Skälet är aviserade hyreshöjningar och ett stort renoveringsbehov. Därmed återstår två singelbiografer i Stockholms innerstad; Bio Rio och Skandia. Läs /svd.park stänger/  

ÄNDRADE ÅLDERSGRÄNSER

Från och med 1 mars kan 11 till 14 åringar börja gå och se filmer på bio med 15-årsgräns, såvida man är i sällskap med en vuxen. Som ett led att få ut fler barnfilmer på biograferna så slopas avgiften för förhandsgranskning av filmer. Läs /nya.åldersgränser/