middle-banner

Söka stöd

Söka stöd:

Filminstutets biografstöd: www.filminstitutet.biografstod/                                                   

Filminstutets stöd för barn o ungdom: /filminstitutet.filmkultur.barn-och-ungdom/  

Allmänna Arvsfonden – barn, ungdom, funktionsvariation: www.arvsfonden.se/

Postkodsstiftelsen: https://postkodstiftelsen.se/

Idéer för livet/Skandia – unga för trygghet och hälsa: www.ideerforlivet.se/

Bygdemedel – går att söka i län där det finns vattenkraft, se respektive länsstyrelse 

Leadersstöd – lokalt ledd utvecklingstöd från EU: /jordbruksverket.leaderstod/

Stöd från kommuner

Från Boverket