middle-banner

Digitala Event

– ny digital programverksamhet

Digitala Event är ett helt nytt koncept som Våra Gårdar vill utveckla och erbjuda med­lem­mar kommande år på biografer, men även i allmänna samlingslokaler och kulturhus.Vi vill erbjuda flera olika digitala program. Det kan gälla sportsändningar från hela världen till den lokala sportklubben, live konserter från klassiskt till rock, teater, musikaler och dans men även föredrag/ted-talk och spel i olika former. Verksamheten är tänkt att drivas semikommersiellt genom biljettintäkter och sponsring. Digitala Event skall utvecklas i en alkoholfri miljö som därmed bli tillgänglig för alla målgrupper och alla åldrar.

Vill ni bli en del i detta pionjärarbete så börjar vi i liten skala, bygger upp erfarenheter och nätverk tillsammans mer er. Arrangemangen skall innehålla ett bra värdskap och hålla en hög teknisk nivå.