middle-banner

Bioinfo december 2022

Studio Prolog – unik satsning för att lyfta biografupplevelsen

Som ett led i att stärka filmupplevelsen på bio och på sikt stimulera till flera biobesök har Våra Gårdar tillsammans med distributören TriArt /Point of View utvecklat ett helt nytt koncept som vi kallar för Studio Prolog. Bakgrunden är att Våra Gårdar under pandemiåren fick tillfälle att bygga en studio att användas för intervjuer, samtal och seminarier som blir tillgängliga live eller på en youtube kanal. Under byggprocessen väcktes tanken på att studion även skulle kunna komma biograffilmen och bioupplevelsen till godo. Under 2022 kontaktades distributören TriArt och idéen har sedan vidare­utvecklats.

Konceptet som heter Studio Prolog bygger på att man i studion spelar in en intervju/ett samtal med en aktuell films regissör, producent och /eller skådespelare. Materialet redigeras ner till en förfilm på 5 – 10 minuter som erbjuds biograferna, att visas direkt i anslutning till visningen. En förrätt innan huvudrätten.

Traditionellt har biografens främsta adelsmärke varit biografpremiären. Så är inte längre fallet. Mycket film går idag direkt upp på streamingtjänster. I takt med att biograffönstret numera bara blivit ett av flera visningsfönster så måste biografen och biograffilmen profilera sig för att kunna bibehålla och locka ny publik. Frågan är hur?

Filmregissören Ruben Östlund har väckt den kreativa idéen om att i varje produktions­budget av svensk film lägga in en biografturné där filmskaparen får möta publiken, i syfte att skapa mervärden, för publiken men även för filmskaparen. En sådan turné kan dock bara göras på ett begränsat antal biografer. Ett beprövat alternativ är att spela in ett samtal som visas live. Men då är biografägarna begränsade till ett speciellt visningstillfälle då live samtalet skall ske.

Studio Prolog bygger på att göra en förinspelad och redigerad film, som direkt kopplas till huvud­filmen. Den kan då få spridning på alla biografer som visar filmen, obegränsat antal föreställningar som visas, anpassat till biografens egna villkor. Dessa församtal är tänkta att produceras exklusivt för biografvisning, med de kvalitets­krav som följer och därmed dra fördelar av biografformatet. Mervärdet ligger i att, genom förfilmen, göra huvud­filmen intressantare till innehåll och upp­levelse.

Vi har nu satt ett format och producerat tre prologer utifrån tre aktuella hårt prisbelönta filmer. Dessa är Boy from heaven (samtal med Tarik Saleh), Mor och son (samtal med Annabelle Lengronne) samt Holy Spider (samtal med Ali Abbasi). Filmerna finns/kommer att finnas tillgängliga på BioGuiden för landets biografägare att ladda ner.

Bio Prolog har potential att utvecklas hur långt som helst, på alla typer av filmer avsedda att visas på biograf och då även visningsformer som skolbio, filmfestivaler, företags- och organisations­event. Det kan bli till ett eget hantverk och utvecklas till en egen konstform, exklusivt för biografen, till nytta för biografägare och distributörer i deras ambition att vinna biopublik.

Att visa film på bio – unik utbildning nu färdig

Det här är stort, unikt och liknar ingenting annat i filmbranschen. Nu är den färdig; den webbaserade teknikutbildningen Att visa film på bio. Utbildningen är producerad av Riksföreningen Biograferna och vänder sig till er som vill bli maskinister, som är maskinister eller som bara är allmänt intresserade och vill veta mer vad som händer bakom kulisserna på en biograf.

Vill man bli maskinist måste man naturligtvis praktisera på bio och gå bredvid en erfaren maskinist. Den här kursen bidrar till att minska trösklarna och vill stimulera till att flera blir maskinister eller åtminstone kan stilla sin nyfikenhet hur en lyckad filmvisning genomförs. Utbildningen underlättar för biografägare att visa mer film, på flera föreställningar och på nya visningstider som passar nya publikgrupper. Filmutbudet för biografvisning är numera enormt. Den är utbildningen, som är avgiftsfri, kan bidra till att höja kvalitéten på visningarna och stärka biograf­upplevelsen.

Tack till Riksföreningen Biografernas tekniska kommitté bestående av Mats Kullander, Richard Liljedahl och Ulf Slotte som författat utbildningen, tack även till filmarna Lottie Carnö och Ramon Reissmuller. Tack till Simon Wimell/Code Pilot, Anton Hjärtmyr/Våra Gårdar samt Rebecka Holmström och Monika Törnblom som bidragit. Förutom Riksföreningen Biograferna så har landets Filmregioner, Bygde­gårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker, Riks­före­ningen Folkets Bio samt Riksföreningen Våra Gårdar alla bidragit till finansieringen.

Bilägger här en länk till en teaser https://vimeo.com/780780781

Utbildningen finns på Riksföreningen Biografernas hemsida. https://www.riksforeningenbiograferna.se/   

Klicka på rubriken KURSER. Du börjar med att fylla i anmälningsuppgifter.

Nätverket Barnbiograferna

Till biografägare! Gör er bio även till en barnbiograf! Gå med i Nätverket Barniograferna! 50 biografer är redan medlemmar. Allt för att lyfta ungas intresse för biografen och filmupplevelsen på bio. Bakom Nätverket står landets Filmregioner och Riksföreningen Biograferna. För närmare information hänvisas till hemsidan https://barnbiograferna.com/

Young Cinema

Vilken roll spelar ungdomarna på er biograf? Hur får ni fler engagerade? Vår ungdomssatsning Young Cinema bjuder in och etablerar ungdomsgrupper på biograferna. Se vår film: https://vimeo.com/687861931/9e5aff4b53 Välkommen med i vårt nätverk!

För mer info: Björn Larsson 072-244 62 66, bjorn.larsson@varagardar.se

Biografer och bibliotek i förening

Utveckla ett nyskapande samarbete med ert bibliotek! Biblioteket har som bekant liknande framtids­utmaningar som biografen. Biblioteket är en del av den offentliga miljön i landets kommuner, liksom biografen. Men biblioteket, till skillnad från biografen, skyddas av en lag som gör att det finns minst ett bibliotek i varje kommun. Till skillnad från biografen så är biblioteket en självklar del, jag själva fundamentet i kommunernas kulturpolitik. Vad skulle biblioteket och biografen i det lokala inte kunna åstadkomma tillsammans? Läs boken Biografer och bibliotek i förening och bli lite klokare! Beställ den här  https://biografer&bibliotek/varagardar/

Biopasset – än är det inte för sent för en julklapp

10 noggrant utvalda bra filmer för halva ordinarie biljettpris till en kostnad av 149 kr. Av dessa bl.a. en svensk klassiker i Hollywoodtappning; A Man Called Otto med Tom Hanks som Ove eller Otto. Premiär den 18 januari. Gå in på https://www.biopasset.se/