middle-banner

Konsultation

Biografen bär på stora möjligheter lokalt och i er kommun. Vi hjälper er att skapa behov och önskningar ni inte visste att ni hade. Har ni egna idéer, då är vi nyfikna. Bolla gärna dom med oss så kan vi se hur dessa skulle kunna förverkligas.

Vi kan stödja er hur man söker olika stöd, hjälpa er med utvecklingsplaner och även hitta olika lokala sponsorer. Biografen verkar inte i en bubbla. Vi hjälper er att formulera en omvärldsanalys utifrån era lokala förut­sätt­ningar och även finna vägar hur ni kan förbättra samarbetet med lokala och kommunala aktörer. En biograf­verk­samhet som skall breddas och utvecklas kräver flera medarbetare. Vi hjälper er med metoder och vägar för att rekrytera nya medarbetare.