middle-banner

Stöd från SFI

Svenska Filminstitutet har hand om en hel del stöd och det finns flera stöd som är särskilt riktade mot biografer. All information om stöden finns på Svenska Filminstitutets hemsida men nedan gör vi en kort sammanställning av de vanligasta stöden.

Det går självklar att kontakta vår filmsättare och biografkonsulent för att veta mer om stöden.

PARALLELLDISTRIBUTION

Stödet syftar på att ta fram filmkopior för att öka tillgången på aktuell film på mindre orter. Stödet ges till distributörerna för att de ska kunna ta fram extra kopior på utländska och svenska filmer som ansen ha stor publikpotential.

TEKNISK UPPRUSTNING

Stödet är till för att bibehålla samma tekniska standard över hela landet och för att möjliggöra en biografstruktur på mindre och medelstora orter.

LOKALT PUBLIKARBETE

Det här stödet är till för att långsiktigt öka biobesöken i hela landet. Ett utmärkt stöd att söka när ni vill satsa på marknadsföring eller få in nya målgrupper till biografen.

MOMSKOMPENSATION

Det här stödet ges till de biografer som inte momsbepliktigade. Hos oss på Våra Gårdar fördelas detta stöd ut via oss till våra biografer som ingår i vår sättningskedja.

ÖPPNA VISNINGAR

Det här stödet är till för att öka biogåendet även på mindre orter och stärka spridningen av svensk film. Det är vad vi ibland även kallar för ”biotian”. Pengar som delas ut i efterhand direkt till er biografer.