Bioinfo december 2020

Älvdalens biografteater

Biografen i en förvirrad tid

På regeringens presskonferens den 16 november kom ett tungt besked vad gäller allmänna sammankomster, detta till följd av en dramatiskt ökad smittspridning de senaste veckorna. Från den 24 november blev det förbjudet att delta i en allmän sammankomst med mer än 8 personer. Det är så nära en svensk lockdown man kan komma mot bakgrund hur den rådande lagstift­ningen ser ut.

För att understryka allvaret uppmanade socialminister Hallengren arrangörer att inte försöka obstruera eller hitta kryphål och inrikesminister Damberg lade till att denna restriktion skall vara normerande. Detta gäller minst fram till jul och fick den största biografaktören, Filmstaden AB, att ta beslutet att stänga alla sina biografer. Även Våra Gårdars biografer är nu helt stängda.

I dessa unika och helt oförutsägbara tider får man leva på hoppet. Ibland hoppas man väldigt mycket. Så sker även inom filmbranschen. I somras, då smittspridningen var som lägst, smiddes glada planer på en branschgemensam öppningskampanj i början av september. Den sköts dock upp i avvaktan på att den s.k. 50 besöksgränsen skulle släppas. I början av oktober hände något. Besöksförbudet på äldreboenden släpptes och några veckor senare, den 22 oktober, blev det möjligt bl.a. för biografer att släppa in högst 300 besökare, med villkoret att de satt minst 1 m från varandra och max två personer tillsammans. Filmbranschen hann precis gå ut med ett pressmeddelande den 19 oktober om öppningskampanjen Film på riktigt innan Folkhälsomyndigheten meddelade att smittspridningen ökade oroväckande mycket. Allt fler regioner återinförde restriktioner, bl.a. att den tidigare 50-gränsen skulle bibehållas. Sedan kom beslutet om max 8 besökare. Frågor uppstod nu kring tolkningen, vilket förorsakade bryderier innan det landade att det även gällde biografer. Se vidare /dn.se.öppetstängt/

Det är tungt att vara biografägare i denna tid av förvirring och oförutsägbarhet. Man försöker vinna tillbaka publiken till en trygg och distanserad biografmiljö, med bl.a. dynamiska bokningssystem, skyltning, handsprit m.m. Samtidigt nödgas distributörer flytta fram bokade premiärer eller lyfta upp dom på streamingtjänster, vilket gör det mer eller mindre omöjligt att göra en framförhållning. Det är mycket lätt att misströsta och undrar vartåt det barkar.

 

 

Jönssonligan, Greta och biograferna

Nu ställer sig många biografägare och filmdistributörer sitt hopp till julhelgerna, att restrik­tionerna släpper och att alla de framflyttade premiärerna får en möjlighet att börja landa på biograferna. Så vad händer?

En av julens större familjefilmer; Se upp för Jönssonligan, kommer inte att gå upp på biograferna, överhuvudtaget. Inte ens i form av s.k. jukebox-visningar. Filmens samproducenter har bestämt att filmen istället skall gå upp på streamingtjänsten CMORE. Om detta har bl.a. filmens regissör Tomas Alfredson protesterat å det kraftigaste, se bilagda brev. Ett sådant här beslut speglar den kortsiktighet i producentledet som kan uppstå i denna oförutsägbara tid. Så kan resultatet bli när produktionsstöd till svensk film numera inte ens behöver kopplas till en biografrelease.

Ett annat sätt att hantera den osäkerhet som nu råder i branschen är lanseringen av dokumentären Greta. Filmen hade biopremiär den 20 november, men under rådande restriktioner så har nu distributören TriArt beslutat att även den går upp på streaming. Dock att det blir möjligt för dom som vill, att stötta valfri biograf med en extra slant. Se vidare www.triartplay.se, Normalt sett, om vi tänkte bort pandemin för ett ögonblick, så borde den här viktiga filmen om vår världskända klimataktivist Greta Thunberg, blivit en riktigt stor publikfilm på landets biografer några månader framåt. Nu får man tänka långsiktigt.

Då pandemin blivit så pass utdragen, mer än vad många trodde för ett halvår sedan, så har alltfler stora amerikanska filmbolag fått tänka om. I praktiken innebär det att man lägger upp alltfler av sin filmer avsedda för biopremiär på olika streamingtjänster. Nu senast är det Warner Bros som släpper alla sina filmer under 2021 till HBO Max i USA. Se /moviezine.warner.HBO/ Sådana här beslut gör det ännu svårare för biografägare att tänka alltför långsiktigt.

 

 

Drakenfilm, biostöd och TV-soffor

En föregångare till TriArts kreativa sätt att stödja biografer har sedan i våras varit streamingtjänsten Drakenfilm, där hälften av prenumerationsintäkterna går till att stödja valfri biograf. Resultatet är enastående.

Nästan hundra mindre biografer har kunnat dela på 700 000 kr i stöd. Detta kreativa koncept ger inte bara ett välkommet ekonomiskt stöd till biografer i kris utan slår en samarbetsbrygga, från en streamingtjänst till en biografägare, i trygg förvissning att publiken befinner sig i båda dessa miljöer. Se vidare /draken.streama.biofilm.raddabion/ . Drakenfilm avser nu att utveckla konceptet i form av digitala salonger för intresserade biografer. Varje biograf skall kunna skräddarsy sin egen streamingtjänst, baserat på Drakensfilms tekniska plattform och film-katalog. Genom detta vinner man såväl en publikintäkt som ett publikengagemang Så här kan det komma att se ut /drakenfilm.se/fyrisbio/

 

Illustration: Charlie Norrman

Biografen i ett ekosystem

Insikten om biografens betydelse i det ekosystem som filmbranschen utgör har ökat betydligt under pandemin. Något som många branschaktörer vittnar om. En biografpremiär är en lanseringsmotor för filmens väg in i andra visnings­fönster. Detta blir uppenbart nu när praktiskt taget all nyproducerad film blir framflyttad eller hänvisad till nätet och dess streaming­tjänster.

Att en biografbesökare gör ansträngningen att gå på bio, och slantar en biobiljett till en specifik film, bör rimligen ses som ett större värde för filmbranschen än om besökaren betalar en abonnemangsavgift till en streamingtjänst. Där försvinner lätt filmen in i det svarta hål som ett gigantiskt utbud utgör. Man saknar inte kassakossan förrän biografen är tom. Och nu har praktiskt taget alla biografer stängt. Det svider för hela filmbranschen och det svider för alla biografägare, stora som små, i stad som på landsbygd. För landets två största biografägare, Svenska Bio HB och Filmstaden AB, som står för drygt 80 % av biograf­marknaden, slår pandemin extra hårt. Ju större biografaktör man är i form av biljett­intäkter och kring­för­säljning, men också i form av personalkostnader och lokalhyror, desto större fallhöjd när intäkterna försvinner. Skulle någon av landets två största aktörer gå i konkurs – där den största, som är utlandsägd, samtidigt är delägare i den näst största, så lär det skaka om hela den svenska filmbranschen. Läs vidare /folkbladet.biokungens-kamp-for-overlevnad/ Det säger samtidigt något om hur extremt monopolartad den svenska biografstrukturen är.

Hur kommer framtidens biograf att se ut? Som multiplex? Eller som något helt annat! Det kanske är så att pandemin kan öppna upp för en större mångfald på biografmarknaden.

 

Record bio i Nora

Biografen och dess andra ben

I filmbranschen mäts biografens framgångar i vilken publik förmåga den har att visa ny film. Men biograferna har även ett annat ben att stå på; det fysiska sammanhanget. Detta sammanhang, där biografen är en del av den offentliga miljön, har i och med pandemin förändrats radikalt.

När corona strategin börjar tillämpas över tid på ett helt folk, så lär de nya vanor som nu etableras bli bestående. Tekniken att arbeta hemifrån och beställa mat och varor på nätet, har ju funnits under många år. Under pandemin är nu detta enda alternativet för många av oss. Och vi upptäcker att det finns bekväma fördelar med dessa nya vanor.

Vi lär se ut över ett annat offentligt landskap, när pandemin väl lägger sig, då vi åter kan röra oss fritt och distanslöst. Vad kommer vi ut till? Butiker och service som fått slå igen och ersatts med digitala tjänster? Sannolikt! Arbetsplatser som avfolkats och bara utnyttjas 2 – 3 dagar i veckan? Högst troligt! För oss som tror på att biografen har en framtid så är det hög tid att fråga vilken roll den skall spela i detta nya landskap. Det är svårt att föreställa sig att många av oss skall fortsätta tillbringa all vaken tid i en genomdigitaliserad bostad, där det enda alternativet skulle vara att gå ut i naturen då och då, hämta syre och laga mat på ett nyinköpt kokkärl (årets julklapp). 

Det finns naturligtvis en framtid för biografen efter pandemin. Kanske till och med en renässans lurar bakom hörnet. Men det kommer att se annorlunda ut än idag och det finns ett arbete att göra. Det handlar om på vilket sätt filmbranschens aktörer kommer att värdesätta biografen som ett rum för deras filmer. Men det handlar lika mycket på vilket sätt biografen kan spela en roll för att återbefolka landets fysiska offentliga miljöer. Och där måste man börja kroka arm med kommuner och andra lokala aktörer. Redan nu!

 

 

Young Cinema etableras på Gagnef Bio, Foto: Linda Axelsson/ Siljan News

Bio Nio / Young Cinema 

Nu tar vi steget vidare i vår ungdomssatsning på bio och presenterar: Young Cinema. Vi kommer att arbeta direkt med ungdomar och efter en första introduktion, bjuder vi in till öppet hus på den lokala biografen. Här följer en spännande period där man får testa att köra film, sitta i biljettkassan, arrangera egen filmafton m.m. Därefter fortsätter träffarna regel­bundet och resulterar i bildandet av en ungdomsgrupp, som stegvis får växa in i verksam­heten. Genom att bjuda in unga människor och erbjuda en plats, gemenskap och delaktighet – får biografen ett inflöde av vitalitet, tankar, idéer – och Ny publik!

Vi vill skapa lust och glädje för ungdomar att återkomma till biografen – en nykter, glad och magisk plats! Young Cinema är ett demokratiprojekt och är tänkt att passa alla biografer. Vi har börjat arbetet i höst på tio utvalda platser, och antalet kommer efterhand att utökas. Välkommen att vara med! Björn Larsson, projektledare. Mer information: Tel: 072-244 62 66  bjorn.larsson@varagardar.se

 

Smått och gott

▪ Om man nu skall renovera sin biograftoalett så kan man väl göra det med lite finess. Bilden ovan är hämtad från Biografteatern i Kilafors. Respekt!   

Nytt krisstöd till biograferna är på ingång, se Filminstitutets nya pressrelease, se /sfi.nyutlysningförkristöd/    

▪ Se en intressant intervju med Tomas Eskilsson om filmen och biografen efter pandemin . Han får bl.a. frågan hur offentliga aktörer i framtiden skall finansiera biograffilmen? En annan fråga han fick svara på var vilken internationell filmfestival som kommer att öppna upp först, rent fysiskt? Då intervjun gjordes i maj så var svaret, Göteborgs Filmfestival. Det ger en fingervisning om hur svårt det kan vara att spekulera framåt. Se /filmivast.tomas.eskilsson/    

▪ Sveriges största filmfestival – Göteborgs Filmfestival har bestämt att 2021 års festival blir helt digital. Se vidare /goteborgfilmfestival.se/  

Myndigheten för Kulturanalys har presenterat en rapport om minskade utgifter inom flera kulturområden 2019. Denna myndighet föreslås, enligt en promemoria (Ku 2020/03350), snart blir ansvarig då Film blir ett nytt officiellt statistikområde. Läs vidare /myndigheten.för.kulturanalys/

 

Att leva i nuet…..

Det är svårt att skåda framtid när man har fullt upp i nuet. Bilägger här en länk till Jackie Sjödins coronaalster. Allt för att bibringa lite perspektiv i denna märkliga tid. /youtube.jacke.sjödin/