middle-banner

Bio Kontrast

– kvalitetsfilm för alla och en kontrast till hemmasittandet

Bio Kontrast fungerar som komplement till den ordinarie kommersiella filmverksamheten. Det är frågan om öppna offentliga visningar. Ett lokalt program­­råd bildas som väljer filmer och svarar för själva arrangemanget. Tack vare digitaliseringen så är filmtillgången nära på gränslös. Bio Kontrast kan gälla en gång i månaden, varje tisdag eller i form av en filmfestival.

Bio Kontrast handlar om att skapa kvalité i filmvisningarna så att upplevelsen av biobesöket stärks. Bio Kontrast blir en positiv kontrast till att se film hemmavid.

Det underlättar för publiken att återkomma, regelbundet. 

Man kan göra mycket på en biograf. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Ta upp angelägna teman, bjuda in regissörer, filmarbetare och andra gäster, arrangera demokratiafton, klimatafton, frukostbio, matafton, skräckfilmafton eller varför inte en cykelafton. Det handlar om att trivsel och engagemang, överraskning och tradition. Bio Kontrast ger stora möjligheter att lära känna er publik men även pröva nya saker som senare kan införlivas i den ordinarie kommersiella verksamheten.