middle-banner

Bioinfo december 2021

Biografer och Bibliotek i förening – en ny bok

Nu är den här, boken om två ikoniska lokaliteter, biografen och biblioteket och hur dom kan göra varandra bättre i ambition, inriktning och verksamhet. De första tankarna formades 2017/2018 då skapandet av den nationella biblioteksstrategin var som intensivast – ett arbete som handlade om framtid och nytänkande inom biblioteksvärlden. Sedan har det rullat på genom ett 90-tal intervjuer med biblioteksansvariga och biografägare runt om i landet. Därefter har en hel del reflexioner och omtag gjorts under den pandemiperiod som vi förhoppnings­vis snart är på väg ur.

Inte bara bibliotek utan även biografer behöver tänka nytt med framtid i blick. Och då handlar det inte bara om multiplex biografer och stora upptagningsområden, utan om biografer i det lokala.

Det är från det lokala sammanhanget som boken tar sin utgångpunkt. Och på vägen mot idéer, konkretion och lathund för samarbete så behandlas frågor som virtualitet, digitalisering, den fysiska platsens betydelse i offentlighetens tjänst men även kulturens möjligheter och demokratins ramverk. Såväl biografer som bibliotek har en hel del gemensamt när det gäller unika kvaliteter. Tänk vad dom skulle åstadkomma vid ett närmande?

Våra Gårdar kan tyckas var en udda fågel som förläggare. Men det finns ett tungt över hundraårigt arv att förhålla sig till. Det var i medlemmars ordenshus som landets första biografer och biblio­tek blev till, vägg i vägg. Boken beställs här via Våra Gårdars hemsida: /www.varagardar.se/ny-bok/

Snart är det jul. Böcker beställs, blir till klappar och lagret sinar. Beställ redan nu!   

 

Gör passet till årets julklapp!

Evenemangsbiljetten har utsetts till årets julklapp av Handelns utredningsinstitut, läs vidare på /hui/arets-julklapp-2021/. Och visst är det nya Biopasset en evenemangsbiljett! Med detta Pass kan julklappsmottagaren gå för halva ordinarie biljettpris på 10 utvalda filmer. Köp julklappen redan nu till någon som ni tycker borde gå på bio lite mer. Gå in på hemsidan www.biopasset.se och fliken köp Biopasset så framgår hur det går till. Sprid gärna länken till dom som har julklappsbekymmer.

Och visst; företag och kommuner som vill ge något till sina anställda inför julen, så varför inte ett Biopass. Eller till föreningar så kan Biopasset bli ett tack för medlemmar och styrelse som lagt ner stora ideella arbetsinsatser.

Marknadsför Biopasset lokalt så ökar det möjligheten att vinna mer publik och nya besökare, inte bara på de filmer som ingår i Biopasset, utan även till biografens övriga filmutbud. Det handlar om att etablera en vana att gå på bio. Skall innehavarna få full effekt av klappen så förutsätter det att så många biografer som möjligt repertoarsätter alla de tio filmer som ingår i Biopasset.

För landets biografägare gå in på www.admin.bioguiden.se  och logga in, i fliken filarkiv går ni in på ”Filer från Biopasset”, där hittar ni allt matnyttigt; från banners och annan reklam till manualer för inlösen av Biopasskoder.

 

Vaccinera mera!

Vem har inte ställt sitt hopp om att pandemin äntligen snart skulle ebba ut, när nu runt 80% av landets befolkning är full vaccinerade. Nja, fullvaccinerade är man ju inte. Man väntar bara på en tredje, kanske även på en fjärde spruta. Och ca 20% är inte vaccinerade. I omvärlden har smittspridningen under hösten satt fart ordentligt, i synnerhet i länder med låg vaccinationsgrad och det är inte ens en tidsfråga vad gäller den nya smittsamma mutationen Omikron. Den är redan i landet.

Nu införs vaccinationsbevis för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än hundra deltagare och då för personer som är 18 år eller äldre (det gäller självklart även för landets biografer). Vill man ha ett vaccinationsbevis så kan man gå in på /covidbevis.se/vaccinationsbevis/. För arrangörer, t.ex. biografägare finns numera en App som läser av QR-koden på vaccinationsbeviset. Gå in på /verifiering.vaccinationsbevis/

Vill man som arrangör släppa in över hundra deltagare utan vaccinationsbevis så är det distanseringsregler som gäller enligt FHM; anvisad sittplats, sällskap om max 8 personer skall hålla 1 meters avstånd åt olika håll från andra sällskap. För vidare information och uppdateringar om nya restriktioner gå in på /krisinformation.uppdateringar.covid-19/

Ett tips till biografägare är att sätta en hundra gräns i besökarantal, slippa vaccinationspass och samtidigt köra flera föreställningar på de filmer man bokar. Ju fler föreställningar biografägaren presterar desto mer omställningsstöd från Filminstitutet kan man erhålla för perioden 1 oktober – 31 december. Gå in på https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/distribution–visning/biografstod_nya/stod-till-stabilisering-och-omstallning-for-biografer/

 

Foto: Anna-Lena Ahlström                                                   Foto: Emma Svensson

Nya chefer på Filminstitutet och på Kulturministeriet

Inom loppet av några veckor så har två kvinnor med toppositioner i film- och kulturSverige ersatts av två andra. Anette Novak kommer att tillträda som VD på Filminstitutet den 4 april och ersätter då förre ordinarie VD Anna Serner. Anette är för närvarande VD på Statens Medieråd. Jeanette Gustafsdotter ersätter nu Amanda Lind som kulturminister. Jeanette var tidigare GD på Statens Museer. Såväl Anna Serner, Jeanette Gustafsson som Anette Novak har en sak gemensamt; dom har samtliga varit VD på Tidningsutgivarna.

 

För övrigt önskar Våra Gårdar En God Jul och ett Gott Nytt År!