middle-banner

Bio Kontrast

Utöver kommersiell filmsättning arbetar vi med Bio Kontrast-visningar. Bio Kontrast är kvalitetsfilmsvisningar för öppen publik till skillnad från filmstudiovisningarna där medlemskap krävs.

Filmerna som visas på Bio Kontrast är valda av ett programråd/filmförening. Filmerna visas inte varje vecka utan bara någon enstaka gång i månaden. Det kan också förekomma i samband med visningen, besök av en gäst eller föreläsare som ger fördjupad kunskap om filmen. Vår filmsättare har en tät dialog och samarbete vid utformandet av programmet av Bio Kontrast-filmer. Det kan vara hjälp från filmval till att tipsa och boka föreläsare till filmvisningarna.

 

FÖR MER INFORMATION:

Lars Gillegård, Biografkonsulent/Filmsättare 
08-672 61 56, 0733-72 63 56
lars.gillegard@varagardar.se