middle-banner

Handledning

En handledning om hur barn och unga kan ta del av konst på ett aktivt sätt.

Ta tillfället i akt och besök utställningen Konst åt alla. Ge barn och unga möjlighet att uppleva måleri, grafik, skulptur och andra konstverk skapade av konstnärer verksamma i regionen. Handledningen vänder sig till pedagoger och andra vuxna och är tänkt att fungera som ett verktyg för att göra barn och unga till aktiva deltagare under besöket.

Ladda ner Handledningen här


Utropstecken

Läs även

Konst åt alla