middle-banner

Utbudsdag på CuLTUREN

Sveriges största utbudsdag för scenkonst.

Nu laddar vi inför ScenKOLL24! Lördagen den 3 februari 2024. Anmälan för arrangörer öppnar 2 november 2023. Vilka producenter som kommer medverka presenteras på hemsidan under november månad.


Utropstecken

Läs även

Scenkoll