middle-banner

Tips inför arrangemang

När du planerar ett arrangemang finns det mycket att tänka på. Vi har tillsammans med studieförbundet NBV utformat ett häfte för att användas vid kurser och lokala planeringsträffar som heter ”Hur gör vi bra kulturarrangemang?” Förutom den får du massor av tips på hur du lyckas med ditt arrangemang från Westanders pr-handbok.

Ladda ner vårt häfte här: Kulturarrangemang

Ladda ner handboken här: Westanders pr-handbok.

”Tanken är att handboken ska kunna fungera som både inspirationskälla och checklista för alla som vill jobba långsiktigt och systematiskt med medierelationer och/eller lobbying – med eller utan hjälp av en pr-byrå.”