middle-banner

BioNio

Vi vill att Bio Nio ska bli rummet för ungdomar att mötas och odla intresse för film och bio. Men ”din” biografägare har en viktig uppgift: hen måste se möjligheter, erbjuda utrymme och ge Bio Nio stöd. I ett första steg gäller Bio Nio bara biografer inom Våra Gårdars kedja. Därefter sprids initiativet till andra biografer i landet. Läs mer på www.bionio.nu

Unable to process Google Form short code.
Publicerad 2016-12-02
LÄS ÄVEN

www.bionio.nu
Facebook

Upp