Ombudsmötet 2020 framflyttat igen

image

Då Sverige drabbats hårt av Coronaviruset, så har Våra Gårdars förbundsstyrelse, formellt beslutat att flytta tiden för ombudsmötet i Falun till våren 2021.

Förbundsstyrelsen diskuterade på sitt styrelsemöte den 27 maj om huruvida det skulle vara möjligt att genomföra ett ombudsmöte helgen den 26–27 september. Styrelsen anser att det är mötet mellan människor och att man får träffas och utbyta idéer och erfarenheter med varandra som utöver sedvanliga förhandlingar, är en viktig del av själva ombudsmöteshelgen.

Förutsättningarna för att risken för smitta av Coronaviruset skulle vara över till slutet på september anser styrelsen är väldigt små.

Därför har nu Våra Gårdars förbundsstyrelse återigen beslutat att skjuta upp ombudsmötet till våren 2021.

Så här säger protokollet från förbundsstyrelsemötet:

Efter diskussion och på grund av rådande läge beslutar styrelsen att genomföra ombudsmötet 2020, under våren 2021. Styrelsen finner att ombudsmötet bör hållas fysiskt om så är möjligt.

 Styrelsen beslutade:

att                  flytta ombudsmötet 2020 till våren 2021 samt

att                  fastställande av datum för ombudsmötet sker senare.

Fortfarande kommer platsen att vara i Falun.  Ny kallelse till ombudsmötet kommer att skickas ut.