Utökade möjligheter till lokalstöd

image

Funderar er förening på att utvecklas? Behöver ni bygga till, bygga om eller kanske helt nytt? Från och med september höjer Arvsfonden finansieringsgraden för lokalstöd från 70 till 80 procent. Dessutom höjs beloppet som kan sökas för ny, om eller tillbyggnation från fem till sex miljoner kronor.

Det här beslutet gäller bara en av Allmänna arvsfondens två stödformer: lokalstöd. Ideella organisationer kan ansöka om lokalstöd när de vill göra en om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning som behövs för att starta en ny verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till en eller flera av fondens fyra målgrupper (barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning).

Vad innebär det nya beslutet?

Finansieringsgraden, den andel av ett lokalstödsprojekt som Allmänna arvsfonden kan finansiera, höjs från 70 till 80%. Samtidigt höjs gränsen för det maximala totalbelopp ett lokalstödsprojekt kan få från Allmänna arvsfonden. Maxtaket höjs från 5 miljoner till 6 miljoner inklusive moms.

När börjar förändringarna gälla?

Förändringarna gäller projekt som beviljas lokalstöd september 2023 och framåt. Projekt som beviljades stöd före september 2023 kan inte få tilläggsbeslut med anledning av att maxtaket höjts.

Varför görs förändringarna?

Finansieringsgraden och beloppsgränsen för lokalstödet har varit oförändrade sedan de infördes 2017. Under tiden har kraftiga prisökningar skett i både byggbranschen och samhällsekonomin i övrigt. Fem miljoner kronor i mars 2017 motsvarade drygt 6,2 miljoner kronor i mars 2023.

Prisökningarna har bland annat lett till att organisationerna som får bifall från Arvsfondsdelegationen har svårare att få ihop finansieringen och färdigställa sina projekt. Antalet tilläggs- och hävandebeslut har ökat och fler organisationer ber om uppskov med tidsgränsen, samtidigt som antalet nya lokalstödsansökningar har minskat.

Allmänna arvsfonden vill underlätta för organisationer i civilsamhället att finansiera och genomföra sina byggprojekt. Vår förhoppning är att förändringen kommer leda till att färre projekt kommer att hävas, ställas in eller förlängas på grund av att finansiering saknas.

Har du frågor om en pågående ansökan?

Om ni har skickat in en ansökan till Arvsfonden som inte har fått beslut ännu, kontakta handläggaren för information om vad som gäller för er ansökan. Om ni inte har fått en utsedd handläggare ännu, mejla info@arvsfonden.se för frågor om er inskickade ansökan.