Bidrag att söka

image

Grannskapsinitiativet – För levande, öppna och tillgängliga grannskap. Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle.

Sök bidrag från Svenska Postkodsstiftelsen! Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. En ideell förening eller allmännyttig stiftelse kan söka mellan 20 000–60 000 kronor för att genomföra aktiviteter inom ramen för Grannskapsinitiativet.

Läs mer HÄR