Studio PROLOG

image

Film är bäst på bio. För att krydda upplevelsen ytterligare har vi på Våra Gårdar tillsammans med filmdistributören TriArt och Point of View gjort ett samarbete kring fyra prisbelönta filmer.

StudioProlog_folder
Se en teaser här

Läs vår förstudie och enkätundersökning här

I Våra Gårdars studio har det pågått inspelning av samtal med regissör eller skådespelare. Dessa intervjufilmer kan sedan landets samtliga biografer välja att visa som förfilm. Det ger ett mervärde till huvudfilmen och stärker upplevelsen.

Ladda ner prologen från Bioguiden:
Logga in på Bioguiden (admin.bioguiden.se). Under rubriken Filarkiv hittar ni materi­alet under Filarkiv – Filer från distributörer – TriArt Film AB – Prologer. Syftet är att visa prologen exklusivt på biograf. Vill ni förhandstitta så är det projicering på er bioduk som gäller.  

Jon Asp från TriArts filmtidning Point of View har fört samtalen nu senast med filmen and the king said, what a FANTASTIC MACHINE av Axel Danielsson och Maximilien Van Aertryck. Tidigare samtal har gjorts med regissören Tarik Saleh och den Cannes­belönande Boy from Heaven (Sveriges Oscarsbidrag), med regis­sören Ali Abbasi med den Cannes­belönande filmen Holy Spider (Danmarks Oscarsbidrag), med skådespelaren Annabelle Lengronne från den franska filmen Mor och son och som vann pris för bästa kvinnliga skådespelare på Stockholms filmfestival.

Maximilien Van Aertryck, Axel Danielsson och Jon Asp

Björn Larsson, Tarik Saleh och Jon Asp

Dessa förfilmer är tänkta att produceras exklusivt för visning på biograf, med de kvalitets­krav som följer och därmed dra fördelar av biografformatet. Mervärdet ligger i att, genom förfilmen, göra huvudfilmen intressantare till innehåll och upp­levelse. Kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via Bioguiden framöver.

Traditionellt har biografens främsta adelsmärke varit biografpremiären. Så är inte längre fallet. Mycket film går idag direkt upp på streamingtjänster. I takt med att biograffönstret numera bara blivit ett av flera visningsfönster så måste biografen och biograffilmen profilera sig för att kunna bibehålla och locka ny publik. Frågan är hur?

Filmregissören Ruben Östlund har väckt den kreativa idéen om att i varje produktions­budget av svensk film lägga in en biografturné där filmskaparen får möta publiken, i syfte att skapa mervärden, för publiken men även för filmskaparen. En sådan turné kan dock bara göras på ett begränsat antal biografer. Ett beprövat alternativ är att spela in ett samtal som visas live. Men då är biografägarna begränsade till ett speciellt visningstillfälle då live samtalet skall ske.

Annabelle Lengronne

Studio Prolog bygger på att göra en förinspelad och redigerad film, som direkt kopplas till huvud­filmen. Den kan då få spridning på alla biografer som visar filmen, obegränsat antal föreställningar som visas, anpassat till biografens egna villkor. Dessa församtal är tänkta att produceras exklusivt för biografvisning, med de kvalitets­krav som följer och därmed dra fördelar av biografformatet. Mervärdet ligger i att, genom förfilmen, göra huvud­filmen intressantare till innehåll och upp­levelse.

Ali Abbasi och Eva Esseen Arndorff