middle-banner

Hösten 2023

 

Fulla hus och nyktra lokaler: Här kommer vi erbjuda medlemmar utbildningar och seminarier i olika ämnen. Alltid sista torsdagen i månaden kl. 18.00–19.00.

– Det har blivit en programändring på förekommen anledning. Det har aviserats bland annat i Våra Gårdar-tidningen nr 3 att Våra Gårdars filmsättare Lili Parsipour skulle prata film och biografer. Den har blivit framflyttad till annat tillfälle. Vi ber om ursäkt för det, ni som sett fram mot att få information kring biofilmer.

I stället får vår eminenta bygghandläggare Lars Sundh ta det digitala passet och informera samt svara på frågor gällande Boverksansökan som ska skickas in senast 1 december. Säkert finns många frågor kring detta. Missa inte en timme med Sundh!

 

26 oktober:                      
Kulturhandläggare Anton Hjärtmyr, prat om Riksteatern, scenkonstdagar och bidrag.

30 november:                   
Våra Gårdar – Om att vara arbetsgivare

Inspirera flera: Här vill vi sprida goda exempel ute i landet för er medlemmar att bli inspirerade av. Det här är tillfällen då föreningar berättar om sina lokaler, projekt eller verksamheter.

11 oktober:                        
Unga Kris i Södertälje berättar om sin verksamhet

Framflyttad:                  
Filmsättare Lili Parsipour pratar film och biografer.

Framflyttad:                  
Ung Kraft i Nyköping berättar om hur de skapade ett Ideellt Offentligt Partnerskap, IOP.