middle-banner

Våren 2024

Fulla hus och nyktra lokaler: Vi erbjuder medlemmar seminarier och samtal i olika ämnen. Alltid sista torsdagen i månaden kl. 18.00–19.00. Kommande seminarier våren 2024

29/2 Om att vara filmsättare + att visa film om man inte har bio GENOMFÖRD

KOMMANDE:
28/3 Samverkan med kommun, utgår på grund av påskledighet
25/4 Digitala hus – sportevent – Ex från Norrköping/Björbo – med Peter Törnblom
30/5 Boverket – med Lars Sundh
27/6 Samverkan med kommun – med Simon Svensson

 

 

Inspirera flera: Här vill vi sprida goda exempel ute i landet för er medlemmar att bli inspirerade av. Det här är tillfällen då föreningar berättar om sina lokaler, projekt eller verksamheter.