Ombudsmötet 2023

image

Våra Gårdars medlemmar kallas härmed till ordinarie ombudsmöte, lördag den 6 maj och söndag den 7 maj på Gamla Elverket i Falun. 

Varje medlem som erlagt fastställd medlemsavgift t.o.m. 2022 har rätt att på ombudsmötet representera med ett röstberättigat ombud.
Läs mer om Ombudsmötet HÄR