Stödpaket till Kulturen

image

”Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen. Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet och behoven är stora”.

- Det är bråttom att få ut den del av stödpaketet till kulturen som regeringen beslutat att Kulturrådet ska fördela. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni. Vi kommer arbeta under hög belastning för att hinna få ut stödpaketet innan midsommar. Vi förväntar oss många ansökningar och ber dig därför att i första hand söka information på vår webbplats.
Ansökningsomgång 28 april - 11 maj

Stödpaket till kulturen

 

ÖVRIGA FRÅGOR:

Anton Hjärtmyr
0733 72 63 55
anton.hjartmyr@varagardar.se


LÄS ÄVEN

Kulturrådet