Kallelse till Ombudsmöte 2020

image

Våra Gårdars medlemmar kallas härmed till ordinarie ombudsmöte, lördag den 9 maj och söndag den 10 maj på Gamla Elverket i Falun.

Varje medlem som erlagt fastställd medlemsavgift t.o.m. 2019 har rätt att på ombudsmötet representera med ett röstberättigat ombud.

Våra Gårdar-distrikt har likaledes rätt att låta sig representeras med ett röstberättigat ombud. Ersättning utgår för ombud för resekostnaden med billigaste färdsätt.

Ombudsfullmakt ska vara Våra Gårdar, Ingela Munter Söderström, Box 12825, 112 97 Stockholm, eller ingela.munter@varagardar.se tillhanda senast 10 april 2020.

Motioner ska vara Våra Gårdars styrelse tillhanda senast 27 mars 2020.

Anmälningsblankett sänds ut i januari. Ombudsmöteshandlingar sänds direkt till valda ombud.

Eventuella nomineringar av styrelseledamöter och revisorer inför ombudsmötet ska ske direkt till valberedningen och skickas till sammankallande:

Bertil Freed, Kappevägen 8, 241 36 Eslöv. Telefon: 073-276 74 92
e-post: bertil.freed@iogt.se

Stockholm 30 november 2019

Torsten Friberg                  Simon Svensson

Ordförande                         VD

Publicerad 2019-12-13

Upp