Årets unga lokalutvecklare 2019

image

Grattis säger vi till Emil Johansson, Alvesta, som av Våra Gårdars förbundsstyrelse har utsetts till Årets unga lokalutvecklare 2019.

MOTIVERING:
Våra Gårdar utser årets utvecklare till en eller flera yngre medlemmar som visar initiativ, framåtanda och engagemang i lokalfrågan. Engagemanget är pågående och utförs i någon av Våra Gårdars medlemsföreningar. Utmärkelsen går till den som erbjuder gemenskap och skapar engagemang i fastighetsfrågorna. Årets unga lokalutvecklare visar vägen själv genom att vara ett gott föredöme som med entusiasm stöttar och stärker sin omgivning och vilja att arbeta vidare.

Våra Gårdars förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde 26 september utsett Emil Johansson, Alvesta till Årets unga lokalutvecklare 2019. Utmärkelsen inrättades av Våra Gårdars ombudsmöte 2018 för att stimulera intresset bland yngre fastighetsintresserade bland Våra Gårdars medlemmar.

Emil Johansson är en mycket uppskattad styrelsemedlem som betyder mycket för huset i Växjö, "Vattentorget" och dess styrelse. Verksamheten är omfattande med stor uthyrningsverksamhet med såväl fasta hyresgäster i kontorsutrymmen och en stor konferensuthyrning som sköts av såväl ideella som anställda vaktmästare. Emil har varit drivande i att modernisera administrationen i verksamheten tillsammans med en kollega, där Emil varit motorn i det arbetet.

Han har fört över bokföringen till ett modernt digitalt verktyg (Fortnox). I Fortnox finns många olika moduler som han succesivt börjar använda. Bland annat har han sett till att föra in alla lokalbokningar, vilket innebär att allt faktureras enligt plan.

Emil har ett självförtroende och mod som smittar av sig på omgivningen. Han har verkligen koll på ekonomin, och utifrån det vågar han ge styrelsen råd om vilka beslut som ska fattas.

Han ser nu till att vi byter bank för att minska räntor och bankkostnader. Nya och bättre villkor för föreningens lån har framförhandlats, Föreningen har fått nya lån med bättre villkor, hyresavtal för hyresgästerna har standardiserats. En god ordning och reda har skapats.

Ur nominering citeras ”Jag tror att en av Emils styrkor är att han levererar ekonomiska fakta till styrelsen, så att vi kan fatta bra beslut utifrån vårt verkliga ekonomiska läge. Det innebär att vi gasar och bromsar i rätt tid och tar bra ansvar för en hållbar ekonomi”

Med utmärkelsen följer, förutom äran, ett vackert diplom, ett stipendium motsvarande 5000 kronor samt en inbjudan till Våra Gårdars ombudsmöte 2020 i Falun.

Våra Gårdars förbundsstyrelse och personal vill härmed framföra ett stort grattis till Emil Johansson till Utmärkelsen ”Årets unga lokalutvecklare 2019”.

Årets unga lokalutvecklare 2019