9,6 miljoner till alkoholfria mötesplatser!

image

Årets beslut har kommit från Boverket för investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Tio av Våra Gårdars medlemsansökningar bifölls.

Det är glädjande att viktiga ombyggnationer nu kan realiseras och verkligen häftigt att ungdomars vision i Jönköping nu kan realiseras i och med UNF Jönköpings distriktets projekt att rusta Rosa Villan som är i deras ägo sedan 2018.

1

IOGT-NTO Logen 65 Anders Fryxell, Arvika

277 843 kr

2

Logen Klipprosen 2176 av IOGT-NTO, Bengtsfors

470 625 kr

3

Norrköping Godtemplares Byggnadsförening, Norrköping

200 000 kr

4

Brännkyrka Godtemplare Byggnadsförening, Stockholm

70 000 kr

5

OffStockholm, Stockholm

200 000 kr

6

Spånga Blåbandsförening, Stockholm

65 000 kr

7

Jönköpings distrikt av UNF, Jönköping

200 000 kr

8

Jönköpings distrikt av UNF, Jönköping

4 666 667 kr

9

Logen 420 Mönsterås av IOGT-NTO, Mönsterås

62 500 kr

10

Lf 295 Hälsingskölden av IOGT-NTO, Bollnäs

190 137 kr

  Totalt

6 402 772 kr


När man räknar in de ansökningar som behöver 30 % i kommunal medfinansiering är bidragssumman över 9,6 miljoner!

Fem ansökningar avslogs av Boverket eftersom stödet är översökt och medlen räcker inte till alla. Här får vi försöka stötta dem att hitta andra finansieringsvägar eller söka på nytt detta år, ibland får man försöka fler år innan man får bifall.

Simon Svensson, vd & bygghandläggare
Våra Gårdar