news-image

2 240 000 kr för ungdomsprojekt

Boverkets samlingslokaldelegation fördelar 2016 medel till åtta projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar. Summan att fördela i år är 4,55 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.>


news-image

Senaste bioinfo

I vårt senaste bioinfo kan du bland annat läsa om nya filmpolitiken och om julens alla storfilmer>


news-image

Grattis Drömme!

Våra Gårdar-kansliet gratulerar härmed Föreningen Valhallalokalen i Drömme till utnämningen till Årets Våra Gårdar-lokal 2016. Kansliet har tagit del av nomineringen och ser ett stort engagemang och en fantastisk verksamhet i lokalen. Allt ifrån Junis-verksamhet till UNF- och IOGT-NTO-verksamhet samt återkommande uthyrning av lokalen. >


news-image

Kulturrådet söker kreativa platser

”Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Projekten ska utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer.”>

dan-image

Beställ måttband

Nu kan du beställa måttband eller andra profilmaterial från oss>

dan-image

Kalendarium

2016-10-26 Höstens inspirationsdagar startar 26/10 och avslutas 17/11
2016-11-08 Manusstopp för Våra Gårdar-tidningen nr 4
2016-12-31 Boverksansökan - bygg>

Upp