news-image

Riksföreningen Våra Gårdar söker VD

Om Våra Gårdar Våra Gårdar är riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler. Våra Gårdar har drygt 600 medlemmar vilka i huvudsak förvaltar samlingslokaler. Riksföreningens främsta uppgift är att ge service åt medlemsföreningarna vad gäller upprustning, nybyggnat...>2296


news-image

3 miljoner till våra samlingslokaler

Boverket har tagit beslut om årets fördelning av investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. 10 medlemsföreningar hos Våra Gårdar beviljades stöd. Summerar vi Boverkets bidrag om 2 165 000 kr med de investeringsansökningar som behövde kommunal medfinansiering hamnar bidragen på 3 ...>2651


news-image

Säker föreningsgård

Säker föreningsgård är en certifiering, webbutbildning och studiecirkel som ökar era kunskaper om skadeförebyggande arbete och vad försäkringen gäller för. Som belöning får ni en självriskcheck värde 9 300 kr. https://sakerforeningsgard.se>

dan-image

Bemanning i sommar!

>

dan-image

Integritetspolicy

Våra Gårdars förbundsstyrelse har antagit en integritetspolicy. Läs mer här

Upp