news-image

3 miljoner till våra samlingslokaler

Boverket har tagit beslut om årets fördelning av investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. 10 medlemsföreningar hos Våra Gårdar beviljades stöd. Summerar vi Boverkets bidrag om 2 165 000 kr med de investeringsansökningar som behövde kommunal medfinansiering hamnar bidrage...>2674


news-image

Säker föreningsgård

Säker föreningsgård är en certifiering, webbutbildning och studiecirkel som ökar era kunskaper om skadeförebyggande arbete och vad försäkringen gäller för. Som belöning får ni en självriskcheck värde 9 300 kr. https://sakerforeningsgard.se>


news-image

4 980 000 kronor till ungdomsprojektet!

Riksförbundet Våra Gårdar och de av våra medlemmar som har sökt bidrag från Boverket fick den 30 november besked om hur årets utfall blev. Det centrala ungdomsprojektet får beviljat 1,3 miljoner kronor och fyra av våra sökande medlemmar delar på 3 680 000 kronor.>

dan-image

KONST ÅT ALLA

Konst åt alla är verksamheten för hela landets rätt till konst!>

dan-image

Integritetspolicy

Våra Gårdars förbundsstyrelse har antagit en integritetspolicy. Läs mer här

Upp