middle-banner

Vår vision

Vi värnar om de demokratiska och alkoholfria mötesplatserna! Varje dag träffas människor för att de är aktiva i något de brinner för eller känner djupt engagemang. Våra medlemmar brinner för alkoholfria möten och vill skapa trygga miljöer dit alla är välkomna. 

Våra Gårdar ger service till uppåt 600 medlemslokaler inom nykterhetsrörelsen och andra organisationer och föreningar som värnar om alkoholfria mötesplatser. För att få våra hus att bli levande mötesplatser för en mängd olika verksamheter som sträcker sig från föreningsmöten till digitala livesändningar av opera behövs eldsjälar, ideella och anställda. Dessa tusentals människor möjliggör att våra lokaler blir demokratiska mötesplatser, kulturupplevelser, bildningscenter, nöjen och kreativt skapande.

Riksföreningen Våra Gårdar bildades redan 1942 och har sitt ursprung i att nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO behövde samla fastighetsägarna och skapa en stark organisation som kunde tillvarata fastighetsägarnas intressen.

Våra Gårdars kansli ligger på Stora Essingen i Stockholm och arbetar med samlingslokalfrågor, medlemmarnas fastigheter, konst och kultur, ungdomsutveckling och biografverksamhet. Våra Gårdar är indelade i 16 regionala distrikt och tillhandahåller service åt cirka 50 biografer.