middle-banner

Medlemmar

Våra Gårdar har ca 600 medlemsföreningar. De flesta Våra Gårdar-lokalerna är samlingslokaler för lokalföreningarna, men det finns även större kontorsfastigheter, kursgårdar, konferensanläggningar, folkhögskolor, studenthem, sommarhem och folkparker bland våra medlemmar.

Våra medlemsorganisationer:

IOGT-NTO, www.iogt.se
UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund), www.unf.se
Junis (IOGT-NTO:s Juniorförbund), www.junis.org
NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund), www.nsf.scout.se
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), www.nbv.se
SBF (Sveriges Blå bandsförbund), www.blabandet.se
SBU (Sveriges Blå bandsungdom), www.sbu.nu
SFF (Svenska Frisksportförbundet), www.frisksport.se
KRIS (Kriminellas revanch i samhället), www.kris.a.se
MHF/MHF-U (Motorförarnas Helnykterhetsförbund/Ungdom), www.mhf.se 
Scouterna, www.scouterna.se
TR (Tempelriddarna), www.tempelriddareorden.se
HF (Hälsofrämjandet), www.halsoframjandet.se
Sverok, www.sverok.se