middle-banner

Ombudsmötet

Det högsta beslutande organet inom Riksföreningen Våra Gårdar är ombudsmötet. Den utser organisationens styrelse samt beslutar om viktiga, övergripande frågor som exempelvis stadgar, motioner och strategidokument. Våra Gårdars ombudsmöte hålls vartannat år.

Kallelse:

Ombudsmötet kommer att äga rum helgen den 7-9 maj 2021 med förhandlingar 8-9 maj. Kallelse och övrig information kommer efter årsskiftet 2020/2021.

Frågor: kontakta kansliet på info@varagardar.se eller på telefon 0733-72 63 58