middle-banner

Ombudsmötet

Det högsta beslutande organet inom Riksföreningen Våra Gårdar är ombudsmötet. Den utser organisationens styrelse samt beslutar om viktiga, övergripande frågor som exempelvis stadgar, motioner och strategidokument. Våra Gårdars ombudsmöte hålls vartannat år.

Kallelse:
Ombudsmötet kommer att äga rum lördagen den 8 maj 2021.
Frågor: kontakta kansliet på info@varagardar.se eller på telefon 0733-72 63 58

Viktiga datum att komma ihåg:
8 maj – Ombudsmöte
22 mars – senaste dag för motion
10 april – senast dag för ombudsfullmakt 
10 april – sista anmälningsdag

Ombudshandlingar

Ladda ner ombudsfullmakten och skriv under

Länk till anmälan

Påminnelse-kallelse

Ersättning utgår för ombud för resekostnaden med billigaste färdsätt om ombudet behöver resa till lokal där digital uppkoppling finns tillgänglig.
Ombudsfullmakt ska vara Våra Gårdar, Ingela Munter Söderström, Box 12825, 112 97 Stockholm, eller ingela.munter@varagardar.se tillhanda senast 10 april 2021.

Motioner ska vara Våra Gårdars styrelse tillhanda senast 22 mars 2021.Motioner inskickade under våren 2020 kommer att behandlas.
Ombudsmöteshandlingar sänds direkt till valda ombud.

Eventuella nomineringar av styrelseledamöter och revisorer inför ombudsmötet ska ske direkt till valberedningen och skickas till sammankallande:
Bertil Freed, Kappevägen 8, 241 36 Eslöv. Telefon: 073-276 74 92, e-post: bertil.freed@iogt.se