middle-banner

Utmärkelser

Det är alltid viktigt att vi lyfter fram positiva exempel och synliggör allt bra som sker inom Våra Gårdar och utvecklingen av våra lokaler. Som en del i detta utser vi årligen Årets Våra Gårdar-lokal. Våra Gårdar utser även årets utvecklare till en eller flera yngre medlemmar som visar initiativ, framåtanda och engagemang i lokalfrågan. Engagemanget är pågående och utförs i någon av Våra Gårdars medlemsföreningar.

ÅRETS VÅRA GÅRDAR-LOKAL:

Nomineringar kan göras av enskilda personer, föreningar, och Våra Gårdar-distrikt, samt att Våra Gårdars styrelse har möjlighet att göra egna nomineringar till Årets Våra Gårdar-lokal.

I nomineringen vill vi att ni kärnfullt beskriver, varför just ert förslag är viktigt. Några kriterier är:

 • verksamhetsutvecklingen/verksamhetsomfattningen i lokalen och vilka olika åldersgrupper som nås
 • lokalens standard, vad har gjorts för att höja standarden
 • marknadsföringen av lokalen, hur känd är lokalen
 • det ideella engagemanget för lokalen och dess verksamhet

 

Det är Våra Gårdars styrelse som utser Årets Våra Gårdar-lokal.

Priset är:

 • äran att bli Årets Våra Gårdar-lokal
 • 5 000 kronor till ett offentligt kulturarrangemang
 • 2 fria deltagare till Våra Gårdars ombudsmöte
 • artikel i Våra Gårdars tidning där fastigheten och verksamheten beskrivs
 • prisutdelning på ”hemmaplan” vid något större arrangemang, som också då ska uppmärksammas av lokal media.

 

Nomineringar till Årets Våra Gårdar-lokal sänds till Våra Gårdar, Årets lokal, Box 12825 112 97 Stockholm, eller per mail till simon.svensson@varagardar.se Välkommen med er nominering!

 

ÅRETS UNGA LOKALUTVECKLARE:

Våra Gårdar utser årets utvecklare till en eller flera yngre medlemmar som visar initiativ, framåtanda och engagemang i lokalfrågan. Engagemanget är pågående och utförs i någon av Våra Gårdars medlemsföreningar.

Utmärkelsen går till den som erbjuder gemenskap och skapar engagemang i fastighetsfrågorna. Årets unga lokalutvecklare visar vägen själv genom att vara ett gott föredöme som med entusiasm stöttar och stärker sin omgivning och vilja att arbeta vidare.

Utmärkelsen ”Årets unga lokalutvecklare” utses efter nominering av Våra Gårdars förbundsstyrelse. Den eller de som utses erhåller äran och ett vackert diplom samt 5 000 kronor och en inbjudan till Våra Gårdars ombudsmöte.

Några kännetecken på den/de som nomineras kan vara:

 • Är mitt i sitt pågående uppdrag och är yngre
 • Är drivande i fastighetsfrågor
 • Visar ledarskap och initiativkraft
 • Visar nyfikenhet och intresse inför ny kunskap, utveckling och innovation
 • Entusiasmerar sin omgivning
 • Alkoholfriheten synliggörs och är självklar i verksamheten

Nominering kan ske av förening eller enskilda och sker skriftligen till Våra Gårdar, Box 128 25, 112 97 Stockholm, eller per mail till simon.svensson@varagardar.se