middle-banner

Samverkan

Våra samlingslokaler är en viktig byggsten i samhällsbygget. För oss på Våra Gårdar betyder samverkan allt. Här hittar ni några av alla våra samarbetspartners:

Boverket
Filminstitutet
Kulturrådet
Folkets Hus och Parker
Bygdegårdarna
KFUM
IOGT-NTO
UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund)
Junis (IOGT-NTO:s Juniorförbund)
NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund)
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet)
SBF (Sveriges Blå bandsförbund)
SBU (Sveriges Blå bandsungdom)
SFF (Svenska Frisksportförbundet)
KRIS (Kriminellas revanch i samhället)
Unga KRIS
MHF/MHF-U (Motorförarnas Helnykterhetsförbund/Ungdom)
Scouterna
Sverok
TR (Tempelriddarna)
HF (Hälsofrämjandet)